Thứ Sáu, Tháng Mười 20/10/2017

[Photo] Vịt mẹ quyết chiến với mòng biển đói để giành lại con

Huy Đồng (Vietnam+) Bản in

Ông Terry McKenna đã vô cùng bất ngờ khi chứng kiến cuộc chiến giữa mòng biển và vịt mẹ ở khu bảo tồn tư nhân tại Cambridgeshire, Anh.