Thứ Tư, Tháng Mười 18/10/2017

[Photo] Xác thú chết la liệt trên phố Tbilisi như trong phim Hollywood

Tiến Đạt (Vietnam+) Bản in

Những con thú hoang xổng chuồng tại Tbilisi sau trận bão lũ đã phải nhận một cái kết thảm khi bị giết hại trên đường phố. Xác chết của chúng nằm la liệt giống như trong các bộ phim thảm họa thiên tai.