Thứ Ba, Tháng Mười 24/10/2017

[Photo] Xăm mình, từ định kiến đến sự cởi mở của một phong cách mới

Xâm Phan (Vietnam+) Bản in

Nếu vài chục năm trước ở Việt Nam, xăm mình là hành vi chịu nhiều định kiến xã hội, thì đến nay, nhiều người đón nhận nó như một môn nghệ thật điêu khắc, nghệ thuật trang trí cơ thể.