Thứ Hai, Tháng Mười 23/10/2017

[Photo] Xếp hàng 2km từ hai giờ sáng để nhận gạo miễn phí ở Trung Quốc

Phương Anh (Vietnam+) Bản in

Rất đông người dân đã xếp hàng dài 2km từ 2 giờ đêm để chờ được phát đồ miễn phí tại Tân Châu, Sơn Đông, Đông Bắc Trung Quốc.