[Photo]Chuyện về gia đình cuối cùng của phường rối xưa

Làng Tế Tiêu nổi tiếng với nghệ thuật múa rối truyền thống. Về đây hỏi nghệ nhân “Bằng rối” thì ai cũng biết, bởi anh Phạm Công Bằng (sinh năm 1976) là nghệ nhân ưu tú trẻ nhất Việt Nam hiện nay.
PV (Vietnam+)