Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trương Tấn Sang cho rằng tỉnh Phú Thọ cần tập trung phát triển dịch vụ du lịch, đặc biệt là du lịch nghỉ dưỡngdu lịch tâm linh.

Ông Trương Tấn Sang đã đưa ra gợi ý trên trong buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Phú Thọ, ngày 23/1. Cùng dự có đại diện lãnh đạo Ban chỉ đạo Tây Bắc, Văn phòng Trung ương Đảng.

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Trương Tấn Sang đã đánh giá cao những kết quả mà Phú Thọ đã đạt được trong phát triển kinh tế-chính trị, văn hóa-xã hội.

Tuy nhiên, ông cũng chỉ ra một số tồn tại mà Phú Thọ cần khắc phục để phát triển kinh tế, xã hội như tiềm năng đất đai, nguồn nhân lực, cơ sở vật chất kỹ thuật chưa được khai thác triệt để. Chuyển dịch cơ cấu kinh tế còn chậm và chưa tạo được bước đột phá trong sản xuất nông nghiệp, công nghiệp.

Ông Trương Tấn Sang lưu ý Phú Thọ cần quan tâm đến phát triển giao thông, hạ tầng kỹ thuật để thu hút các nhà đầu tư; tiếp tục khai thác tiềm năng, lợi thế sẵn có để phát triển công nghiệp, nhất là trong lĩnh vực may mặc, ximăng, khai thác và chế biến khoáng sản, vật liệu xây dựng. Tỉnh tập trung phát triển dịch vụ du lịch, đặc biệt là du lịch nghỉ dưỡng và du lịch tâm linh như Khu di tích lịch sử đền Hùng, vườn Quốc gia Xuân Sơn...

Đặc biệt, Phú Thọ cần chăm lo đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, bồi dưỡng xây dựng đội ngũ cán bộ và sử dụng cán bộ để đáp ứng nhu cầu phát triển của xã hội; quan tâm hơn nữa tới công tác xây dựng đảng, củng cố hệ thống chính trị.

Ông nói cần coi đây là nhiệm vụ then chốt để lãnh chỉ đạo các cấp ủy, chính quyền, các đoàn thể tham gia tập trung phát triển kinh tế nhằm đưa Phú Thọ sớm thoát khỏi tỉnh nghèo và trở thành một tỉnh công nghiệp vào năm 2020 và đến năm 2015 tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống dưới 5%.

Trong thời gian công tác tại Phú Thọ, Thường trực Ban Bí thư Trương Tấn Sang đã dự khánh thành Nhà máy bia Hà Nội-Hồng Hà và đi thăm một số doanh nghiệp tại Khu công nghiệp Thụy Vân (Việt Trì)./.

Tạ Văn Toàn (Vietnam+)