Tối 13/2 (30 Tết Canh Dần), Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Phú Thọ cùng đông đảo nhân dân Phú Thọ thay mặt nhân dân cả nước tổ chức Lễ dâng hương tưởng nhớ các Vua Hùng.

Tại lễ dâng hương, lãnh đạo tỉnh Phú Thọ đã báo cáo trước anh linh các Vua Hùng những kết quả đạt được trong năm 2009 của tỉnh Phú Thọ về phát triển kinh tế-xã hội, công tác xóa đói giảm nghèo nâng cao đời sống nhân dân, thực hiện cải cách thủ tục hành chính, thu hút đầu tư...

Thay mặt nhân dân cả nước, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Phú Thọ hứa trước anh linh các Vua Hùng quyết tâm xây dựng quê hương Đất Tổ ngày càng giàu mạnh; tiếp tục thực hiện tốt Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh"; nhanh chóng xóa đói giảm nghèo, nâng cao hơn nữa đời sống đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa; xây dựng nếp sống văn hoá khu dân cư.

Tỉnh phối hợp với các bộ, ngành Trung ương và các tỉnh tổ chức Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2010 cấp quốc gia; tổ chức thành công Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI; cùng tỉnh Yên Bái, Lào Cai tổ chức tốt Chương trình "Du lịch về cội nguồn" năm 2010...

Đây là hoạt động có ý nghĩa của tỉnh Phú Thọ mỗi khi Tết đến, Xuân về nhằm tưởng nhớ công ơn các Vua Hùng, thực hiện lời dạy của Bác Hồ "Các Vua Hùng đã có công dựng nước, Bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước"; đồng thời cũng là dịp để giáo dục thế hệ trẻ hướng về đất Tổ, cội nguồn của dân tộc./.

Trương Văn Quân (Vietnam+)