Ông Lê Xuân Trường, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Thọ cho biết, đến nay, tỉnh Phú Thọ đã hoàn thành xong phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi, sớm hơn cả nước 3 năm.

Đảm bảo được mục tiêu trên, tỉnh Phú Thọ đã tập trung vào thực hiện việc chuyển đổi loại hình trường mầm non bán công sang trường mầm non công lập; đổi mới phương pháp chăm sóc, giáo dục mầm non; đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến nhiệm vụ phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi, tăng cường huy động trẻ em 5 tuổi đến lớp, xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục mầm non; xây dựng cơ sở vật chất, đầu tư thiết bị, bảo đảm ngân sách cho các lớp mầm non 5 tuổi và đẩy mạnh xã hội hóa công tác phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi.

Chỉ trong 2 năm 2011, 2012, tỉnh Phú Thọ đã đầu tư gần 300 tỷ đồng xây dựng hạ tầng, cơ sở vật chất, trang thiết bị cho các trường mầm non, nhất là các trường vùng sâu, vùng xa theo lộ trình đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi. Thực hiện chuyển đổi thành công 259 trường mầm non bán công sang trường mầm non công lập đảm bảo có đủ trường mầm non công lập. Bên cạnh đó, tỉnh cũng đã tuyển 2.000 giáo viên mầm non vào biên chế đáp ứng yêu cầu phổ cập giáo dục đối với trẻ 5 tuổi.

Nhiều địa phương như Hạ Hoà, Đoan Hùng, Phù Ninh đã tự huy động từ nguồn lực xã hội được hàng tỷ đồng đầu tư trang thiết bị đầu tư cho giáo dục mầm non; phát động nhiều phong trào làm đồ dùng, đồ chơi phục vụ cho các lớp đủ theo nhu cầu tối thiểu phục vụ cho các hoạt động của trẻ khi chưa có sự đầu tư, hỗ trợ của cấp trên.

Trong thời gian tới, tỉnh sẽ tiếp tục dành nhiều chương trình đầu tư, ra nhiều quyết sách về chính sách đào tạo, chế độ đãi ngộ nhằm cải thiện, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho đội ngũ cán bộ, giáo viên, nâng cao chất lượng chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục cho trẻ dưới 5 tuổi trong các nhà trường.

Hiện nay, toàn tỉnh đã huy động 7.018 cháu trong độ tuổi ra nhà trẻ (đạt 12,98%); 2.119 lớp mẫu giáo với 54.208 cháu (đạt 91,7%), trong đó có 825 lớp mẫu giáo 5 tuổi với 19.818 trẻ (đạt 100%), tỉ lệ trẻ 5 tuổi được học 2 buổi/ngày theo chương giáo dục mầm non hiện hành là 99,8%.

Tổng số giáo viên đứng lớp mầm non là 5.178 giáo viên, trong đó giáo viên đạt chuẩn đạt 98%, tỷ lệ giáo viên mầm non có trình độ trên chuẩn đạt 39,35%.../.

Lâm Đào An (TTXVN)