Phu Yen: Bao cao nhanh ket qua Hoi nghi Trung uong khoa XI hinh anh 1Bí thư Tỉnh ủy Phú Yên Huỳnh Tấn Việt. (Ảnh: Thế Lập/TTXVN)

Ngày 21/10, Tỉnh ủy Phú Yên tổ chức hội nghị cán bộ lãnh đạo toàn tỉnh để thông báo kết quả Hội nghị Trung ương (khoá XI).

Đồng chí Huỳnh Tấn Việt, Bí thư Tỉnh ủy đã báo cáo các nội dung của hội nghị.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã thảo luận, cho ý kiến về các vấn đề: Tình hình kinh tế-xã hội, ngân sách nhà nước năm 2015; kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2016; về việc chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dâncác cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021; công tác chuẩn bị nhân sự Ban Chấp hành Trung ương khóa XII và một số vấn đề quan trọng khác.

Về tình hình kinh tế-xã hội, ngân sách nhà nước năm 2015, Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương lần thứ 12 (khóa XI) khẳng định, với sự nỗ lực, chủ động của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân của cả hệ thống chính trị, tình hình kinh tế-xã hội đã có chuyển biến tích cực và đạt những kết quả quan trọng trên hầu khắp các lĩnh vực.

Trên cơ sở những kết quả đạt được trong năm 2015 và dự báo triển vọng sắp tới, Hội nghị đã đề ra những mục tiêu, nhiệm vụ, chỉ tiêu và giải pháp chủ yếu năm 2016.

Ban Chấp hành Trung ương đã thông qua một số chủ trương về việc chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 về Hội đồng bầu cử quốc gia, thời gian bầu cử, tiêu chuẩn, số lượng và cơ cấu đại biểu.

Đặc biệt, Hội nghị đã bỏ phiếu biểu quyết lần thứ nhất Danh sách nhân sự mới lần đầu được giới thiệu tham gia Ban chấp hành Trung ương khoá XII (cả Ủy viên Trung ương chính thức và dự khuyết); ghi phiếu đề xuất danh sách Ủy viên Ban chấp hành khoá XI đủ tiêu chuẩn, điều kiện tái cử Ban chấp hành khoá XII và ghi phiếu đề xuất, giới thiệu nhân sự đủ tiêu chuẩn, điều kiện tham gia Bộ Chính trị, Ban Bí thư khoá XII.

Cũng tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy đã thông báo nhanh một số kết quả của Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Phú Yên lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015-2020 vừa diễn ra từ ngày 13/10 đến ngày 16/10./.

Vũ Xuân Triệu (TTXVN/Vietnam+)