Phu Yen: Bau bo sung Uy vien UBND tinh voi Giam doc So Cong Thuong hinh anh 1HĐND tỉnh biểu quyết thông qua Nghị quyết miễn nhiệm, bầu bổ sung Ủy viên UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2016-2021. (Nguồn: phuyen.gov.vn)

Từ ngày 4-6/12, Hội đồng Nhân dân tỉnh Phú Yên khóa VII tổ chức kỳ họp lần thứ 14 nhằm đánh giá kết quả thực hiện phát triển kinh tế-xã hội trên địa bàn tỉnh năm 2019 và quyết định nhiều nội dung quan trọng để thực hiện nhiệm vụ kế hoạch năm 2020 và những năm tiếp theo.

Đối với công tác nhân sự, Hội đồng Nhân dân tỉnh Phú Yên đã tiến hành bầu bổ sung Ủy viên Ủy ban Nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Trần Văn Tân, Giám đốc Sở Công Thương; đồng thời miễn nhiệm Ủy viên Ủy ban Nhân dân tỉnh đối với ông Nguyễn Thành Trí, Giám đốc Sở Giao thông vận tải do nghỉ hưu.

Theo báo cáo tại kỳ họp, ước năm 2019 tỉnh Phú Yên thực hiện đạt và vượt 17/17 chỉ tiêu phát triển kinh tế-xã hội.

Đáng chú ý, tốc độ tăng tổng sản phẩm (GRDP) là 8,32%, đạt kế hoạch; tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội 19.164 tỷ đồng (vượt 3,6% kế hoạch, tăng 28,7% so với cùng kỳ); thu ngân sách trên địa bàn 6.500 tỷ đồng (vượt 18,2% kế hoạch, tăng 42% so với cùng kỳ); tỷ lệ xã đạt tiêu chí nông thôn mới 60,2% (đạt kế hoạch, tăng 6 xã so với cuối năm 2018)...

Năm 2020 được xác định là năm có ý nghĩa quyết định trong việc thực hiện hoàn thành kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm năm 2016-2020 nên tỉnh Phú Yên đặt ra các chỉ tiêu phát triển chủ yếu là tốc độ tăng tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) 8,35%; tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội 22.300 tỷ đồng; tổng thu ngân sách 9.000 tỷ đồng; giảm tỷ lệ hộ nghèo bình quân 1,35%...

[Hội đồng Nhân dân thành phố Hải Phòng bầu bổ sung nhiều chức danh]

Ông Võ Minh Thức, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh Phú Yên cho biết năm 2019, các mặt kinh tế-xã hội của tỉnh Phú Yên có nhiều khởi sắc.

Tuy vậy cũng có không ít khó khăn và hạn chế như sản xuất nông nghiệp còn gặp nhiều khó khăn do thời tiết hạn hán kéo dài; tiến độ giải ngân các dự án ngoài ngân sách rất thấp; công tác quản lý nhà nước về đất đai, tài nguyên, môi trường còn một số bất cập…

Tại kỳ họp lần này, Hội đồng Nhân dân tỉnh thảo luận và thông qua 34 nghị quyết quan trọng liên quan đến kế hoạch đầu tư công trung hạn (2016-2020); điều chỉnh giá dịch vụ khám chữa bệnh; thông qua bảng giá các loại đất; chủ trương chuyển đổi mục đích sử dụng đất…

Kỳ họp Hội đồng Nhân dân tỉnh Phú Yên lần thứ 14 cũng được đánh giá là đổi mới khi lần đầu tiên ứng dụng mô hình “Phòng họp không giấy”; các phiên thảo luận và chất vấn tại hội trường có nhiều nội dung được cử tri quan tâm như chất vấn Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường các vấn đề liên quan đến lĩnh vực môi trường, đất đai và khoáng sản; chất vấn Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư về các dự án chậm tiến độ và các dự án có sử dụng vốn ngân sách Trung ương; chất vấn Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp công nghệ cao./.

Xuân Triệu-Phạm Cường (TTXVN/Vietnam+)