PVN: Khai thac dau o muc ngoai 2 thang dau nam vuot 4,5% ke hoach hinh anh 1Cụm giàn công nghệ trung tâm số 2 của PVN. (Ảnh: Đức Duy/Vietnam+)

Thông tin từ Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) cho biết, tổng sản lượng khai thác quy dầu tháng Hai đạt 1,79 triệu tấn, vượt 7% kế hoạch tháng.

[Tháng đầu năm, PVN nộp ngân sách nhà nước gần 8.200 tỷ đồng]

Tính chung 2 tháng đầu năm ước đạt 3,85 triệu tấn, vượt 7% kế hoạch 2 tháng và bằng 69% kế hoạch quý 1/2019.

Trong đó, sản lượng khai thác dầu 2 tháng đầu năm ước đạt 2,19 triệu tấn, vượt 5% kế hoạch 2 tháng và bằng 69% kế hoạch quý 1.

Cũng theo PVN, khai thác dầu trong nước 2 tháng ước đạt 1,85 triệu tấn, vượt 5,1% kế hoạch 2 tháng, còn ở nước ngoài đạt 0,34 triệu tấn, vượt 4,5% kế hoạch 2 tháng.

Về khí, PVN cho biết, 2 tháng đầu năm, tập đoàn khai thác ước đạt 1,66 tỷ mét khối, vượt 9,7% kế hoạch 2 tháng và bằng 68,8% kế hoạch quý 1. Trong khi đó, sản xuất điện đạt 3,27 tỷ kWh, vượt 4,2% kế hoạch 2 tháng.

Một số lĩnh vực khác như sản xuất đạm vượt 6,7% kế hoạch 2 tháng; sản xuất xăng dầu đạt 2,17 triệu tấn, vượt 7,2% kế hoạch 2 tháng…

Với kết quả trên, đại diện PVN cho biết, sau 2 tháng, tổng doanh thu toàn Tập đoàn ước đạt 111,8 nghìn tỷ đồng, vượt 8% so với kế hoạch 2 tháng và nộp ngân sách nhà nước ước đạt 14,4 nghìn tỷ đồng, vượt 2,0 % kế hoạch 2 tháng, bằng 67% kế hoạch quý 1/2019.

Do các chỉ tiêu sản xuất đều hoàn thành vượt mức kế hoạch 2 tháng đề ra nên dù giá dầu thô 2 tháng đầu năm thấp hơn so mức giá kế hoạch, Tập đoàn vẫn hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu tài chính dự kiến,” phía PVN thông tin thêm./.

Đức Duy (Vietnam+)