Người lao động Công ty Khí Cà Mau. (Ảnh: pvn.vn)

Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) vừa công bố báo cáo về hoạt động sản xuất kinh doanh, theo đó hầu hết các chỉ tiêu về sản xuất đều hoàn thành vượt mức kế hoạch đề ra.

[Giá dầu thế giới biến động vẫn là thách thức không nhỏ với PVN]

Cụ thể, tổng sản lượng khai thác quy dầu tháng Mười đạt 2,25 triệu tấn, vượt 3,2% so với kế hoạch tháng. Tính chung 10 tháng đạt 21,26 triệu tấn, vượt 0,2% so với kế hoạch 10 tháng và bằng 82,4% kế hoạch năm.

Đi vào chi tiết, PVN cho biết, sản lượng khai thác dầu 10 tháng đạt 13,01 triệu tấn, vượt 2,8% so với kế hoạch 10 tháng và bằng 85,6% kế hoạch năm, trong đó khai thác dầu ở trong nước đạt 11,39 triệu tấn, vượt 3,0% và khai thác ở nước ngoài đạt 1,63 triệu tấn, vượt 1,7% kế hoạch 10 tháng.

Ngoài ra, sản lượng khai thác khí sau 10 tháng đạt 8,25 tỷ m3, bằng 77,8% kế hoạch năm. Sản xuất điện đạt 17,09 tỷ kWh, bằng 85,0% kế hoạch năm. Sản xuất đạm đạt 1,48 triệu tấn, vượt 10,6% kế hoạch 10 tháng và bằng 97,5% kế hoạch năm.

Trong khi đó, sản xuất xăng dầu toàn Tập đoàn đạt 5,03 triệu tấn, vượt 20,7% kế hoạch 10 tháng và bằng 74,0% kế hoạch năm.

Cũng trong 10 tháng năm 2017, tập đoàn đã có 1 phát hiện dầu khí mới là Cá Trích (lô 11-2) và gia tăng trữ lượng dầu khí đạt 4,0 triệu tấn quy dầu. Bên cạnh đó, PVN cũng đưa giàn Thỏ Trắng 3 vào khai thác từ ngày 07/5/2017, sớm hơn so với kế hoạch 13 ngày.

Từ kết quả trên, theo PVN, sau 10 tháng, tổng doanh thu toàn Tập đoàn 10 tháng đạt 404,2 nghìn tỷ đồng, vượt 15% so với kế hoạch 10 tháng và bằng 92% kế hoạch năm, tăng 10% so với cùng kỳ năm 2016, trong khi nộp ngân sách Nhà nước toàn Tập đoàn 10 tháng đạt 76,1 nghìn tỷ đồng, vượt 2% so với kế hoạch năm, tăng 7% so với cùng kỳ năm 2016.

Đáng chú ý, tính đến hết tháng 10/2017, có 3 đơn vị đã hoàn thành kế hoạch cả năm 2017 về các chỉ tiêu tài chính hợp nhất là: Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Lọc Hóa dầu Bình Sơn (BSR); Tổng Công ty Khí Việt Nam (PVGas) và Tổng Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí (PVTrans).

Ngoài ra, có 3 đơn vị đã hoàn thành kế hoạch cả năm 2017 về hai chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế hợp nhất và nộp ngân sách nhà nước là: Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam (PVPower), Công ty Cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau (PVCFC) và Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (PTSC).

Có 3 đơn vị đã hoàn thành kế hoạch cả năm 2017 về chỉ tiêu tổng doanh thu là: Tổng Công ty Dầu Việt Nam (PVOil), Tổng Công ty Cổ phần Khoan và Dịch vụ Khoan Dầu khí (PVDrilling) và Tổng Công ty Dung dịch khoan và Hóa phẩm Dầu khí (DMC)./.