Quốc hội Indonesia (DPR) trong phiên họp toàn thể ngày 25/10 đã thông qua ngân sách nhà nước năm 2014.

Phó Chủ tịch DPR Sohibul Iman cho biết tất cả các phái trong DPR đều đã đồng ý với dự thảo Kế hoạch ngân sách nhà nước năm 2014 của Chính phủ Indonesia.

Kế hoạch trên đã thiết lập các chỉ tiêu cho nền kinh tế đất nước trong năm tới, với tốc độ tăng trưởng 6%, tỷ lệ lạm phát 5%, tý giá giữa đồng nội tệ rupiah và đồng đôla là 10.5000 Rp/USD, lãi suất trái phiếu kho bạc kỳ hạn 3 tháng là 5,5%.

Trình bày dự thảo Kế hoạch ngân sách nhà nước năm 2014 trước Quốc hội, Bộ trưởng Tài chính Indonesia Chatib Basri đã giải thích rằng mặc dù chính phủ đang phấn đấu để đạt được tăng trưởng tối đa, song tốc độ tăng trưởng 6% là mức hợp lý và khả thi nhất trong bối cảnh rủi ro kinh tế toàn cầu hiện nay.

Trong kế hoạch ngân sách năm 2014, thu ngân sách được thiết lập ở mức 1.667.100 tỷ Rp, chi ngân sách 1.842.500 tỷ Rp, thâm hụt ngân sách 175.400 tỷ RP, tương đương 0,69% Tổng sản phẩm Quốc nội (GDP).

Chính phủ Indonesia sẽ tiếp tục duy trì chính sách trợ giá năng lượng trong năm 2014 , ở mức 282.100 tỷ Rp, trong đó dành 210.700 tỷ RP cho nhiên liệu với khối lượng xăng dầu quy đổi là 48 triệu kilôlít và và 71.400 tỷ Rp cho điện.

Đáng chú ý giáo dục là một trong những lĩnh vực được ưu tiên hàng đầu trong Kế hoạch ngân sách của Indonesia năm 2014, khi được cấp tới 368.800 tỷ Rp, tương đương 20,2% tổng chi tiêu nhà nước./.