Một đơn vị chông khủng bố của Trung Quốc. (Nguồn: chinesemilitaryreview.com)

Tân Hoa xã đưa tin theo luật chống khủng bố mới được Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc (Quốc hội) Trung Quốc thông qua chiều 27/12, Quân Giải phóng Nhân dân (PLA) sẽ được phép tham gia các chiến dịch chống khủng bố ở nước ngoài.

Như vậy, PLA và các lực lượng cảnh sát vũ trang Trung Quốc có thể thực hiện các sứ mệnh chống khủng bố ở nước ngoài nếu được Quân ủy Trung ương Trung Quốc chấp thuận.

Ngoài ra, giới chức công an và an ninh quốc gia cũng có thể cử người ra nước ngoài tham gia các sứ mệnh chống khủng bố, song cần phải được Quốc vụ viện cho phép cùng với các thỏa thuận được ký kết với những nước hữu quan.

Ông Lý Thọ Vĩ, quan chức thuộc bộ phận lập pháp của Ủy ban thường vụ Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc Trung Quốc, khẳng định luật chống khủng bố mới không nhắm vào bất kỳ khu vực, sắc tộc hay tôn giáo cụ thể nào, thậm chí sẽ bảo vệ tất cả những người bị chủ nghĩa khủng bố đe dọa./.