Tân Hoa xã ngày 28/7 đưa tin Quân ủy Trung ương Trung Quốc vừa bổ nhiệm Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học Kỹ thuật Tổng cục Trang bị thuộc Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA), Thiếu tướng Vương Lực làm Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Trang bị; bổ nhiệm Trợ lý Tổng Tham mưu trưởng PLA, Trung tướng Ất Hiểu Quang làm Phó Tổng Tham mưu trưởng PLA.

Ông Vương Lực, sinh năm 1954, người Hà Bắc. Trước khi được bổ nhiệm làm Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Trang bị, ông Vương Lực từng đảm nhiệm các chức vụ Phó ban Kế hoạch Tổng hợp Tổng cục Trang bị, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học Kỹ thuật Tổng cục Trang bị.

Ông Ất Hiểu Quang, sinh tháng 6/1958, người Giang Tô. Trước khi được bổ nhiệm làm Phó Tổng Tham mưu trưởng, ông Ất Hiểu Quang từng đảm nhiệm các chức vụ Phó Tham mưu trưởng Không quân; Phó Tư lệnh Quân khu Nam Kinh kiêm Tư lệnh Không quân Quân khu Nam Kinh; Trợ lý Tổng tham mưu trưởng PLA giai đoạn 2012-2014; Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng./.

(Vietnam+)