Ngày 4/11, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã ký ban hành Nghị định số 152/2013/NĐ-CP Quy định về quản lý phương tiện cơ giới do người nước ngoài đưa vào Việt Nam du lịch.

Nghị định quy định về việc phương tiện cơ giới của người nước ngoài đăng ký tại nước ngoài do người nước ngoài điều khiển vào tham gia giao thông tại Việt Nam với mục đích du lịch; trách nhiệm của tổ chức, cá nhân có liên quan.

Đối tượng áp dụng Nghị định này gồm tổ chức, cá nhân Việt Nam, tổ chức, cá nhân nước ngoài liên quan đến phương tiện cơ giới nước ngoài vào tham gia giao thông tại Việt Nam với mục đích du lịch. Tổ chức cá nhân trong nước và nước ngoài liên quan đến việc phương tiện cơ giới nước ngoài vào tham gia giao thông tại Việt Nam với mục đích du lịch phải thực hiện quy điịnh của Nghị định này và văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan.

Trong trường hợp Điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên có quy định khác thì áp dụng các quy định của Điều ước quốc tế đó.

Bốn điều kiện để phương tiện cơ giới nước ngoài vào tham tham gia giao thông tại Việt Nam gồm:

Thứ nhất, phải thông qua doanh nghiệp lữ hành quốc tế của Việt Nam làm thủ tục đề nghị chấp thuận và tổ chức thực hiện. Thời gian được cấp phép tham gia giao thông tại Việt Nam tối đa không quá 30 ngày.

Trong trường hợp bất khả kháng (thiên tai, tai nạn giao thông, hỏng phương tiện không thể sửa chữa tại Việt Nam), phương tiện được lưu lại Việt Nam thêm không quá 10 ngày.

Thứ hai, có văn bản chấp thuận của Bộ Giao thông vận tải.

Thứ ba, điều kiện đối với phương tiện: Là xe ôtô chở khách có tay lái ở bên trái từ 9 chỗ ngồi trở xuống và xe môtô; thuộc quyền sở hữu của tổ chức, cá nhân nước ngoài đã được đăng ký tại nước ngoài và gắn biển số nước ngoài; có Giấy đăng ký xe do cơ quan có thẩm quyền của quốc gia đăng ký xe cấp và còn hiệu lực; có Giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với xe cơ giới do cơ quan có thẩm quyền của quốc gia đăng ký xe cấp còn hiệu lực (đối với xe ôtô).

Thứ tư, điều kiện đối với người điều khiển phương tiện: Là công dân nước ngoài; có hộ chiếu hoặc giấy tờ có giá trị thay hộ chiếu còn giá trị sử dụng ít nhất 6 tháng, kể từ ngày nhập cảnh và phải có thị thực (trừ trường hợp được miễn thị thực) phù hợp với thời gian tạm trú tại Việt Nam; có giấy phép lái xe phù hợp với loại xe điều khiển.

Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25/12/2013./.

(TTXVN)