Quan niem Ảnh minh họa. (Nguồn: emberin.com)

Ủy ban Nhân quyền và Bình đẳng giới của Anh ngày 23/3 công bố kết quả điều tra số lượng phụ nữ tham gia vị trí lãnh đạo tại 350 công ty lớn nhất của Anh cho thấy nhiều công ty đã không nghiêm chỉnh thực hiện cam kết tăng tỷ lệ nữ tham gia Ban giám đốc điều hành công ty.

Theo số liệu điều tra trên, 2/3 trong tổng số 350 công ty lớn nhất của Anh đã không đạt được mục tiêu nâng tỷ lệ nữ tham gia Ban giám đốc điều hành lên 25%.

Thậm chí, có tới 4/5 số công ty này có số phụ nữ tham gia Ban giám đốc điều hành là không quá hai người.

Người đứng đầu Ủy ban Nhân quyền và Bình đẳng giới của Anh, Laura Carstensen cho rằng kết quả điều tra cho thấy các công ty chỉ hứa hẹn suông về việc sẽ tăng sự hiện diện của nữ giới trong Ban lãnh đạo công ty.

Cũng theo kết quả điều tra, 1/3 số các công ty này đã thông qua “ kênh riêng của các nhà quản lý nam” để tìm kiếm các ứng cử viên mới cho Ban giám đốc, các vị trí tuyển dụng nhân sự cấp cao thường không công khai, rõ ràng, do vậy làm hạn chế các cơ hội cho phụ nữ tham gia thi tuy​ển, cũng như ảnh hưởng đến chất lượng nhân sự cấp cao của công ty.

Khi đăng nội dung uyển dụng, đa số các công ty lớn ở Anh không có thông điệp nào chứng tỏ họ khuyến khích phụ nữ đăng ký tham gia thi tuyển ở các vị trí cấp cao hoặc trong ban giám đốc điều hành của công ty.

Ủy ban này yêu cầu các công ty cần phải thay đổi công tác tuyển dụng nhân sự cấp cao của mình.

Tổ chức bảo vệ quyền lợi phụ nữ tại nơi làm việc, Fawcett Society, cho rằng một trong những giải pháp nhằm cải thiện tình hình là cần phải đưa ra quy định bổ nhiệm có thời hạn cho các vị trí quản lý điều hành cấp cao công ty, thay vì cách nhiều công ty hiện nay đang áp dụng là thời gian bổ nhiệm không xác định./.
(TTXVN/Vietnam+)