Đoạn đường Quốc lộ 1A do Công ty TNHH Thanh Bình thi công. (Ảnh: Trang Trang/Vietnam+)

Giải quyết đơn thư khiếu nại trong giải phóng mặt bằng thi công, mở rộng Quốc lộ 1A đoạn qua địa bàn huyện Lệ Thủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Bình Nguyễn Văn Tuân vừa ký Văn bản kết luận những sai phạm liên quan và chỉ đạo xử lý rốt ráo vấn đề, trong đó có phần yêu cầu kiểm điểm nghiêm túc trách nhiệm cá nhân để xảy ra những sai phạm này.

Nội dung kết luận nêu rõ Trung tâm Kỹ thuật địa chính thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường Quảng Bình thực hiện trích đo địa chính thu hồi đất của một số hộ gia đình, cá nhân tại xã Sen Thủy, huyện Lệ Thủy thiếu chính xác về diện tích, xác định hiện trạng loại đất bị ảnh hưởng phải thu hồi không đúng quy định và thực tế sử dụng; gây khó khăn cho Hội đồng giải phóng mặt bằng huyện Lệ Thủy trong việc lập phương án bồi thường giải phóng mặt bằng và làm phát sinh tình trạng khiếu nại, tố cáo của công dân.

Cùng với đó, sai phạm của Hội đồng giải phóng mặt bằng huyện Lệ Thủy trong thực hiện bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng mở rộng Quốc lộ 1A là không ghi rõ nguồn gốc của đất bị thu hồi, thực hiện không đúng quy định của Chính phủ về "Quy định bổ sung về quy hoạch sử dụng đất, giá đất, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư."

Bên cạnh đó, Hội đồng giải phóng mặt bằng huyện Lệ Thủy còn áp giá đền bù, hỗ trợ sai quy định cho nhiều hộ dân ở xã Sen Thủy với tổng số tiền lên đến hơn 600 triệu đồng…

Từ những sai phạm trên, Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Lệ Thủy chỉ đạo Chủ tịch Hội đồng giải phóng mặt bằng của huyện tích cực thu hồi số tiền đã chi bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng Quốc lộ 1A không đúng quy định để nộp vào ngân sách Nhà nước qua tài khoản tạm giữ chờ xử lý của Thanh tra tỉnh Quảng Bình.

Về trách nhiệm cá nhân, Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Bình yêu cầu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Lệ Thủy cùng các thành viên của Hội đồng giải phóng mặt bằng huyện rút kinh nghiệm trong công tác giải phóng mặt bằng thi công, mở rộng Quốc lộ 1A; yêu cầu Giám đốc Trung tâm Kỹ thuật địa chính tỉnh Quảng Bình tổ chức kiểm điểm nghiêm túc trách nhiệm của các cá nhân có liên quan về những sai phạm trong việc trích đo địa chính như đã nêu ở trên…

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân tỉnh, Ủy ban Nhân dân huyện Lệ Thủy, các tập thể, cá nhân liên quan để xảy ra sai phạm trên đã nghiêm túc kiểm điểm rút kinh nghiệm.

Riêng Trung tâm Kỹ thuật địa chính tỉnh Quảng Bình đã tiến hành xử lý kỷ luật 4 cán bộ liên quan đến sai phạm; trong đó có 1 người nhận hình thức kỷ luật cảnh cáo, 2 người bị nhận hình thức kỷ luật khiển trách và 1 người nhận hình thức phê bình trước tập thể đơn vị./.