Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam đã quyết định đầu tư hơn 154 tỷ đồng xây dựng công trình đường cứu nạn, phòng chống thiên tai trên các sông Bồng Miêu, Sông Tiên, Sông Trạm và thượng nguồn Hồ Phú Ninh (sau đây gọi tắt đường cứu nạn).

Đường cứu nạn được xây dựng trên địa bàn huyện Phú Ninh, Tiên Phước và Núi Thành, tỉnh Quảng Nam. Công trình do Sở Giao thông Vận tải tỉnh Quảng Nam làm chủ đầu tư.

Dự án gồm 3 nhánh tuyến với tổng chiều dài là 7,8km. Trong đó, tuyến 1 gồm Cầu Đá Giăng và đường hai đầu cầu: Điểm đầu giáp với đường Tam Trà-Tam Sơn (giai đoạn 1) tại Km10+920, điểm cuối giáp với đường Tam Trà-Tam Sơn (giai đoạn 1) tại Km11+800, thuộc huyện Núi Thành.

Chiều dài tuyến 841m; Tuyến 2 gồm Đường Tam Trà-Tam Sơn giai đoạn 2 (đoạn qua huyện Phú Ninh) điểm đầu nối vào đường Tam Trà-Tam Sơn (giai đoạn 1) tại Km17+00, điểm cuối giao với đường Tam Dân-Tam Lãnh tại ngã ba An Lâu, thuộc huyện Phú Ninh, chiều dài tuyến 1.940m.

Tuyến 3 gồm đường Tam Vinh-Tiên Phong, điểm đầu giáp bờ phía Tây kênh chính Bắc Phú Ninh, điểm cuối giáp đường Tiên Phong tại Km2, thuộc huyện Tiên Phước. Chiều dài tuyến 5.019m.

Ông Đinh Văn Thu, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam cho biết đường cứu nạn, phòng chống thiên tai trên các sông Bồng Miêu, Sông Tiên, Sông Trạm và thượng nguồn Hồ Phú Ninh góp phần hoàn thiện kết cấu hạ tầng trên địa bàn, tạo điều kiện đi lại cho nhân dân và giao lưu hàng hóa được thuận lợi, đặc biệt đảm bảo công tác cứu hộ, cứu nạn trong mùa mưa lũ, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, từng bước nâng cao đời sống cho nhân dân, xóa đói giảm nghèo./.

Nguyễn Sơn (TTXVN/Vietnam+)