Ngày 2/11, Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam đã có quyết định đầu tư nâng cấp tuyến đường giao thông từ đường ĐT609 đến các vùng ngập lụt thuộc thị xã Điện Bàn với tổng kinh phí gần 48 tỷ đồng.

Công trình đựơc nâng cấp thuộc phường Điện An và xã Điện Thắng Nam, Điện Bàn. Đây là đường cấp V đồng bằng theo tiêu chuẩn TCVN 4054-2005; vận tốc thiết kế 40 km/giờ. Tổng chiều dài tuyến khoảng 4,1 km.

Ông Đinh Văn Thu, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam cho biết, mục tiêu đầu tư công trình là nhằm hoàn thiện mạng lưới giao thông theo quy hoạch, tạo điều kiện kết nối giao thông giữa trung tâm thị xã Điện Bàn với các khu vực, tạo thuận lợi trong việc giao thông đi lại, nâng cao đời sống của nhân dân thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội của địa phương.

Trong tổng số vốn đầu tư thì ngân sách tỉnh Quảng Nam hỗ trợ 33 tỷ đồng, ngân sách thị xã Điện Bàn cân đối phần còn lại.

Lãnh đạo tỉnh Quảng Nam cũng đã giao cho Ủy ban Nhân dân thị xã Điện Bàn làm chủ đầu tư và phối hợp với các ngành chức năng tổ chức thi công, quyết toán theo quy định của pháp luật hiện hành./.