Tỉnh Quảng Nam đã đầu tư trên 27,7 tỷ đồng để tu bổ, phục hồi Khu Di tích Khu ủy Khu V thuộc Khu Di tích lịch sử cách mạng Trung Trung Bộ-Nước Oa, xã Trà Tân, huyện Bắc Trà My.

Với nguồn vốn này, tỉnh Quảng Nam đã thi công hoàn thiện các hạng mục như trùng tu Khu cơ quan Khu ủy (giai đoạn 1) gồm nhà làm việc của Bí thư Liên Khu ủy Khu 5 Võ Chí Công, nhà làm việc của Ban Thường vụ Khu ủy và Hội trường.

Hiện nay các đơn vị thi công đang tiếp tục phục dựng các hạng mục như Văn phòng Khu ủy, Nhà trưng bày, Nhà làm việc của Ban Cơ yếu Khu ủy và các hạng mục phụ trợ khác.

Ngoài các hạng mục trên, ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Nam còn đầu tư 14 tỷ đồng thi công hoàn thiện hệ thống đường giao thông nội bộ trong Khu di tích.

Khu Di tích lịch sử cách mạng Trung Trung Bộ-Nước Oa, xã Trà Tân, huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 648/QĐ-TTg ngày 29/4/2011.

Quần thể Khu Di tích này rộng 700ha có nhiệm vụ bảo tồn, tôn tạo toàn diện Khu di tích lịch sử cách mạng Trung Trung Bộ-Nước Oa với quy mô là Khu di tích cách mạng của cả nước; gắn kết chặt chẽ nhiệm vụ bảo tồn khu di tích với nhiệm vụ phát triển kinh tế-văn hóa-xã hội; đặc biệt chú trọng phát triển tiềm năng du lịch sinh thái, lịch sử, văn hóa và hoạt động về nguồn. Tổng vốn đầu tư cho dự án này lên đến gần 180 tỷ đồng, thực hiện từ năm 2012-2017./.