Người dân huyện Nam Giang. (Ảnh: Đỗ Trưởng/TTXVN)

Ngày 8/9, tại huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam (Việt Nam), hai huyện Nam Giang và Đắc Chưng, tỉnh Sekong (Lào) tổ chức hội nghị thường niên tổng kết các mặt công tác đã thực hiện trong năm qua và triển khai các nhiệm vụ trong thời gian tiếp theo.

Thời gian qua, hoạt động hợp tác, giao lưu giữa hai huyện Nam Giang-Đắc Chưng được thực hiện trên tất cả các lĩnh vực và đã đạt kết quả đáng ghi nhận. Các nội dung hợp tác trong lĩnh vực quốc phòng, an ninh ngày càng được hai địa phương đẩy mạnh; Hiệp định Quy chế biên giới Việt Nam-Lào được thực hiện hiệu quả.

Lực lượng chức năng hai bên thường xuyên phối hợp tổ chức nhiều đợt tuần tra song phương, phát quang đường biên, bảo vệ tuyệt đối an toàn các cột mốc giới, qua đó tăng cường củng cố quốc phòng, an ninh, xây dựng mối đoàn kết gắn bó giữa hai bên.

Cơ quan chức năng của hai bên đã tạo thuận lợi để nhân dân khu vực biên giới qua lại thăm hỏi, trao đổi hàng hóa, qua đó thắt chặt tình đoàn kết, hữu nghị giữa nhân dân hai địa phương nói riêng và hai nước nói chung.

Trong năm 2015, cơ quan chức năng của hai huyện đã làm thủ tục cho hơn 30.000 lượt người và hơn 3.000 lượt phương tiện qua lại Cửa khẩu Nam Giang để thăm hỏi và mua bán, trao đổi hàng hóa.

Việc hợp tác trên lĩnh vực kinh tế luôn được hai bên đẩy mạnh, hàng năm huyện Nam Giang hỗ trợ huyện Đắc Chưng 200 triệu đồng để phát triển sản xuất.

Các hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể thao được duy trì thường xuyên đã góp phần vun đắp mối quan hệ hữu nghị, tình đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai Đảng bộ, chính quyền và nhân dân hai huyện.

Thời gian tới, hai huyện Nam Giang và Đắc Chưng xác định tiếp tục thực hiện Hiệp định về Quy chế biên giới giữa hai nước; tăng cường trao đổi thông tin về an ninh, quốc phòng, phối hợp tuần tra bảo vệ biên giới, phòng chống tội phạm.

Hai địa phương thực hiện tốt quy chế phối hợp đã ký kết giữa các thôn, bản biên giới, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân, xây dựng và giữ gìn đường biên giới hữu nghị giữa hai huyện.

Hai huyện cũng tăng cường hợp tác trong lĩnh vực nông nghiệp như hỗ trợ hạt giống, cây giống, vật nuôi, trao đổi mua-bán nông sản, tạo điều kiện cho nhân dân và doanh nghiệp hai bên qua lại để trao đổi, mua bán hàng hóa, đầu tư xây dựng công trình, đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh.

Hai huyện Nam Giang và Đắc Chưng cam kết tiếp tục tạo thuận lợi cho các ngành, các địa phương của hai bên thực hiện các chương trình hợp tác đã được lãnh đạo hai huyện thống nhất; tạo thuận lợi để các cặp thôn, bản kết nghĩa qua lại thăm hỏi, trao đổi, mua bán hàng hóa và giúp đỡ lẫn nhau, góp phần phát triển tình đoàn kết hữu nghị đặc biệt giữa nhân dân hai huyện Nam Giang và Đắc Chưng nói riêng, giữa hai tỉnh Quảng Nam-Sekong và nhân dân hai nước Việt Nam-Lào nói chung./.