(Ảnh minh họa. Hữu Việt/TTXVN)

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho cử tri, Ủy ban bầu cử tỉnh Quảng Nam đã có văn bản đề nghị Hội đồng bầu cử quốc gia xem xét, quyết định cho phép Quảng Nam có 49 khu vực bỏ phiếu (thuộc 12 xã, với tổng số 11.858 cử tri) được tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 sớm hơn so với thời gian ấn định là vào 19/5.

Tỉnh đề nghị Hội đồng bầu cử quốc gia cho phép huyện Nam Giang bầu cử sớm toàn xã ở bảy xã gồm Chơ Chun, La Êê, La Dêê, Đắc Tôi, Đắc Pre, Đắc Pring, Zuôih; tại huyện Tây Giang đề nghị cho phép ba xã gồm Ch’ơm, Ga Ry bầu cử sớm toàn xã và xã A Vương được bầu cử sớm tại khu vực bỏ phiếu số 6 (thôn Aur); tại huyện Thăng Bình cho phép bầu cử sớm tại khu vực bỏ phiếu số 10 (xã Bình An) và tại thành phố Hội An cho phép bầu cử sớm toàn xã đảo Tân Hiệp.

Ông Nguyễn Hữu Sáng, Ủy viên thường trực Ủy ban bầu cử tỉnh Quảng Nam, cho biết các khu vực bỏ phiếu này thuộc vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo… khó khăn về điều kiện giao thông, thời tiết. Việc tổ chức bầu cử sớm này nhằm tạo điều kiện cho việc tổng hợp kết quả bầu cử được kịp thời, chính xác, góp phần tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021.

Đến nay, Ủy ban Nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Quảng Nam đã tiến hành xong việc lập và niêm yết danh sách cử tri theo quy định tại trụ sở Ủy ban Nhân dân cấp xã và tại nơi công cộng của khu vực bỏ phiếu để cử tri kiểm tra, giám sát, phát hiện thiếu sót để kịp thời bổ sung, điều chỉnh; đồng thời viết thẻ cử tri để phát cho cử tri tham gia bỏ phiếu. Dự kiến toàn tỉnh Quảng Nam có hơn 1 triệu cử tri./.