Ngày 19/2, Tỉnh ủy Quảng Nam khóa XXI tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt toàn tỉnh về công tác cán bộ để giới thiệu bổ sung Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, các chức danh lãnh đạo chủ chốt cấp tỉnh giai đoạn 2015-2020.

Tại hội nghị, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Quảng Nam Lê Văn Dũng đã công bố các quyết định của Trung ương về chỉ định Ban Chấp hành Đảng bộ đối với 3 cán bộ gồm: Hứa Văn Tưởng, Đại tá, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh; Trần Nam Hưng, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy; Nguyễn Văn Quang, Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh vào Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Nam nhiệm kỳ 2015-2020 để thay thế một số cán bộ, lãnh đạo luân chuyển công tác cũng như nghỉ hưu theo chế độ.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Nam đề nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thảo luận về tiêu chuẩn, điều kiện, quy định giới thiệu nhân sự và giới thiệu nhân sự, bầu một Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam nhiệm kỳ 2015-2020.

[Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, toàn diện, đồng bộ, hiệu quả công tác cán bộ]

Phát biểu tại hội nghị, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam Phan Việt Cường lưu lý công tác cán bộ là công tác của Đảng, vì vậy phải kiện toàn bộ máy chính trị của địa phương. Việc bổ sung cán bộ nhiệm kỳ này nhằm tạo sự chủ động về cán bộ trong nhiệm kỳ và chiến lược trong công tác cán bộ, bảo đảm tính kế thừa, phát triển và sự chuyển tiếp liên tục, vững vàng giữa các thế hệ cán bộ, giữ vững đoàn kết nội bộ và sự ổn định chính trị của tỉnh.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam Phan Việt Cường yêu cầu các đại biểu dự hội nghị tham gia việc bổ sung nhân sự Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ, các chức danh lãnh đạo chủ chốt cấp tỉnh giai đoạn 2015-2020 cần nêu cao trách nhiệm, ý thức chính trị, nghiên cứu kỹ về tiêu chuẩn, cơ cấu và quan điểm chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh để lựa chọn cán bộ có chất lượng./.
Trần Tĩnh (TTXVN/Vietnam+)