Quang Nam giup dong bao vung bi dong dat on dinh cuoc song hinh anh 1Vứt nứt do rung trấn của một trận động đất. (Ảnh: Trần Lê Lâm/TTXVN)

Ông Nguyễn Nhuần, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam cho biết, huyện tiếp tục giao đất ở, đất sản xuất cho 144 hộ thuộc diện tái định cư thủy điện Sông Tranh 2 thiếu đất sản xuất, hộ thuộc diện khó khăn, sống trong vùng thường xuyên bị động đất với tổng diện tích 116ha để tổ chức sản xuất, ổn định cuộc sống.

Diện tích đất trên được Ủy ban Nhân dân huyện Bắc Trà My cấp cho 144 hộ ở hai xã Trà Đốc, Trà Tân; trong đó, xã Trà Đốc có 128 hộ được cấp hơn 99ha, xã Trà Tân 16 hộ được cấp 17ha.

Diện tích đất này trước đây đã được Công ty cổ phần Thủy điện Sông Tranh 2 đền bù giải tỏa để lấy mặt bằng xây dựng các hạng mục khác nhau của nhà máy tuy nhiên sau đó không được sử dụng nên Ủy ban Nhân dân huyện Bắc Trà My đề nghị Công ty giao lại để huyện cấp cho nhân dân ở hai xã Trà Đốc và Trà Tân.

Đối với các hộ được giao đất, Ủy ban Nhân dân huyện Bắc Trà My và chính quyền địa phương yêu cầu ký cam kết về trách nhiệm quản lý, sử dụng diện tích đất được giao, không được chuyển nhượng, cho thuê với bất cứ hình thức nào.

Chính quyền địa phương cũng tăng cường công tác kiểm tra nhằm ngăn chặn các đối tượng lợi dụng sự nhẹ dạ và thiếu hiểu biết về quản lý đất đai của bà con để trục lợi trái phép./.

Đoàn Hữu Trung (TTXVN/Vietnam+)