Quảng Nam đã hoàn thành kế hoạch tăng dày và tôn tạo 60/60 cột mốc quốc giới trên đoạn biên giới với tỉnh Sê Kông (Lào).

Thông tin trên được đưa ra tại hội nghị tổng kết công tác cắm mốc biên giới đoạn qua hai tỉnh Quảng Nam-Sê Kông (Lào) vào sáng 19/12, với sự tham gia của đại diện các sở, ngành liên quan, Bộ đội Biên phòng tỉnh và hai huyện biên giới Nam Giang, Tây Giang.

Theo kế hoạch năm 2013, tỉnh Quảng Nam và Sê Kông sẽ tiếp tục khảo sát và xây dựng thêm 10 cột dấu để làm rõ hướng đi của đường biên giới.

Đội liên hợp cắm mốc hai tỉnh sẽ hoàn thiện hồ sơ kỹ thuật, pháp lý các cột mốc đã xây dựng hoàn thành, tổ chức bàn giao cho lực lượng bảo vệ biên giới hai tỉnh quản lý.

Trong năm 2012, Đội liên hiệp cắm mốc của hai tỉnh Quảng NamSê Kông đã xây dựng được 21 cột mốc.

Vào cuối tháng 9/2012, hai bên đã hoàn thành kế hoạch tăng dày và tôn tạo 60/60 cột mốc quốc giới trên đoạn biên giới có tổng chiều dài 142km. Trong đó, thực hiện tôn tạo lại 17 cột mốc trung hiện có, cắm mới 1 mốc đại và 42 mốc tiểu.

Từ năm 2009, khi bắt đầu khởi công xây dựng cột mốc đến nay, Đội liên hiệp cắm mốc của hai tỉnh đã khảo sát song phương và đẩy nhanh tiến độ thi công xây dựng các cột mốc dù gặp nhiều khó khăn do mưa lũ kéo dài, địa hình đồi núi hiểm trở.

Bên cạnh đó nhân dân hai bên biên giới đồng tình ủng hộ và tự nguyện giải tỏa đất đai, ruộng, vườn để hỗ trợ công tác cắm mốc./.

Quốc Vũ - Hứa Chung (TTXVN)