Ngày 16/7, Thanh tra tỉnh Quảng Nam đã thông báo kết luận thanh tra việc thực hiện các dự án đầu tư do Công ty trách nhiệm hữu hạn Sản xuất và Thương mại Bách Đạt (nay là Công ty cổ phần Bách Đạt An) làm chủ đầu tư một số dự án trên địa bàn tỉnh.

Đây cũng là công ty bị 1.000 người dân nhiều lần đòi sổ đỏ.

Kết luận thanh tra số 06 ngày 12/7/2019 nêu rõ, theo Quyết định số 2450 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam về việc chuyển nhiệm vụ chủ đầu tư thực hiện các dự án trên địa bàn tỉnh Quảng Nam của Công ty trách nhiệm hữu hạn Sản xuất và Thương mại Bách Đạt An cho Công ty cổ phần Bách Đạt An, Công ty cổ phần Bách Đạt An được chuyển giao nhiệm vụ chủ đầu tư 16 dự án.

Cụ thể, dự án đường nối ĐT 603A với tuyến ĐT 607 thị xã Điện Bàn; Khu đô thị Sentosa city (7B); khu Đô thị 7B mở rộng; khu đô thị Sentosa Riverside; khu đô thị Bách Thành Vinh; khu đô thị Bách Thành Vinh mở rộng; khu dân cư An Cư 1; khu dân cư và chợ Điện Dương; khu đô thị Bách Đạt 3; khu đô thị Bách Đạt 4; khu đô thị Bách Đạt 5; khu đô thị Bách Đạt 6; khu đô thị An Phú Quý…

Kết luận thanh tra nêu rõ, Công ty cổ phần Bách Đạt An chưa thực hiện nghiêm túc và đầy đủ hồ sơ pháp lý về trình tự, thủ tục thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất theo quy định tại Luật Đất đai năm 2003.

Tất cả các dự án được kiểm tra chỉ có 5 dự án là khu đô thị Sentosa Riverside; khu đô thị An Cư 1; khu đô thị 7B, khu đô thị An Phú Quý và khu Dân cư chợ Điện Dương có quyết định thu hồi đất từng hộ gia đình, cá nhân của Ủy ban Nhân dân thị xã Điện Bàn và quyết định thu hồi đất, giao đất chung của Ủy ban Nhân dân tỉnh, còn lại các dự án đều không có quyết định thu hồi đất, giao đất từng hộ gia đình, cá nhân của Ủy ban Nhân dân thị xã Điện Bàn và quyết định thu hồi đất, giao đất của Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam.

[Quảng Nam đối thoại với người mua đất dự án Điện Nam-Điện Ngọc]

Đặc biệt, 14 dự án đầu tư nhưng chỉ có 3 dự án có báo cáo đánh giá tác động môi trường và không có dự án nào cam kết bảo vệ môi trường.

Thanh tra tỉnh đã tiến hành kiểm tra thực tế tại các dự án theo kế hoạch thanh tra, qua kiểm tra cho thấy hầu hết các dự án chưa hoàn thiện kết cấu hạ tầng và các thủ tục pháp lý theo quy định pháp luật.

Bốn dự án Bách Đạt An 3, 4, 5 và 6 đang trong quá trình thực hiện thủ tục pháp lý, chưa được đưa vào kế hoạch sử dụng đất, chưa triển khai dự án trong thực tế…

Công ty chưa thực hiện đầy đủ và đúng trình tự, thủ tục các hồ sơ pháp lý theo quy định của pháp luật về đầu tư dự án, về đất đai, về quản lý dự án đầu tư xây dựng cơ bản, về bảo vệ môi trường, về chuyển nhượng quyền sử dụng đất; tiến độ thực hiện dự án chậm, quy hoạch chi tiết 1/500 điều chỉnh nhiều lần, phần lớn các dự án chưa hoàn thiện kết cấu hạ tầng theo đúng quy hoạch chi tiết 1/500 được được phê duyệt.

Công ty ký hợp đồng huy động vốn tại các dự án khu đô thị Bách Đạt, khu đô thị 7B mở rộng, khu đô thị Heracomlex với Công ty cổ phần dịch vụ bất động sản Hoàng Nhất Nam và Công ty Trách nhiệm hữu hạn Đầu tư bất động sản GAIA, hồ sơ pháp lý của các dự án này chưa đầy đủ, chưa có hạ tầng, chưa hoàn thành nghĩa vụ tài chính với Nhà nước.

Ngoài ra, các lô đất tại 3 dự án nêu trên (3 dự án có 1.000 người dân đòi sổ đỏ - PV) đã được người mua chuyển nhượng nhiều lần trong thực tế, khi tiến độ của các dự án trên không đảm bảo như cam kết với người mua đã gây ra khiếu nại, kiến nghị, tụ tập đông người đến cơ quan nhà nước, tạo điểm nóng trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

Các vi phạm và thiếu sót của Công ty cổ phần Bách Đạt An trong thực hiện 14 dự án được thanh tra có trách nhiệm rất lớn của Ban Quản lý phát triển đô thị mới Điện Nam-Điện Ngọc.

Ban quản lý phát triển đô thị mới Điện Nam-Điện Ngọc đã thiếu sự quản lý, không hướng dẫn kịp thời, chưa thực hiện đúng nhiệm vụ, quyền hạn của mình…

Ngoài chỉ ra hàng loạt sai phạm của Công ty cổ phần Bách Đạt An, Thanh tra tỉnh Quảng Nam còn yêu cầu xử lý các đơn vị liên quan, yêu cầu kiểm điểm trách nhiệm cán bộ, công chức của Sở Tài nguyên và môi trường, Sở Xây dựng, Ủy ban Nhân dân thị xã Điện Bàn tỉnh Quảng Nam trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao về quản lý đất đai, bảo vệ môi trường đã để Công ty cổ phần Bách Đạt An triển khai dự án mà chưa đảm bảo trình tự, thủ tục theo quy định.

Đối với Công ty cổ phần Bách Đạt An, Thanh tra tỉnh yêu cầu thu hồi số tiền 522.234.018 đồng về khoản tiền sử dụng đất còn phải nộp về chuyển đổi 5 lô đất tái định cư sang đất khác tại dự án khu đô thị An Phú Quý.

Như tin đã đưa, trong thời gian vừa qua dù chưa đủ điều kiện nhưng giữa Công ty cổ phần Bách Đạt An và Công ty cổ phần dịch vụ bất động sản Hoàng Nhất Nam đã ký kết các hợp đồng phối hợp đưa ra 3 sản phẩm thuộc 3 dự án Bách Đạt 1; dự án 7B mở rộng và dự án Heara Comiplex Riverside (tại khu đô thị mới Điện Nam-Điện Ngọc, Quảng Nam) và cam kết với khách hàng trong tháng 1/2019 sẽ ra sổ.

Tuy nhiên, mới đây Công ty cổ phần Bách Đạt An cắt hợp đồng với Công ty cổ phần dịch vụ bất động sản Hoàng Nhất Nam khiến khoảng 1.000 người dân mua đất đã nộp số tiền khoảng 600 tỷ đồng đứng ngồi không yên.

Người dân mua đất đã nhiều lần tập trung đông người để cầu cứu chính quyền địa phương can thiệp giải quyệt sự việc…/

Trần Văn Tĩnh (TTXVN/Vietnam+)