Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh đã chỉ đạo các địa phương và sở, ngành liên quan tăng cường công tác quản lý, kiểm tra, kiểm soát rùa tai đỏ - loài động vật xâm hại nguy hiểm trên địa bàn trên thị trường để kịp thời phát hiện và diệt trừ.

Cùng với đó, các địa phương tăng cường tuyên truyền trên các phương tiện thông tin về tác hại của rùa tai đỏ để mọi người dân được biết; tuyệt đối không nuôi, không phóng sinh tự do ra các vùng nước tự nhiên.

Đối với các địa phương đã phát hiện có rùa tai đỏ, Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu các địa phương này chủ động phối hợp với các ngành chức năng kịp thời kiểm tra, xác định khu vực phân bố để thực hiện các biện pháp cô lập và diệt trừ theo Thông tư số 53/2009/TT-BNNPTNT ra ngày 21/8/2009 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn về Quy định quản lý các loài thủy sinh vật ngoại lai tại Việt Nam.

Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh kiên quyết xử lý nghiêm những tổ chức, cá nhân sản xuất, buôn bán, lưu thông các loài thủy sinh ngoại lai xâm hại nói chung và rùa tai đỏ nói riêng trên địa bàn./.

Đoàn Minh Huệ (TTXVN/Vietnam+)