(Ảnh minh họa: Trọng Đạt/TTXVN)

Ngày 8/2, tại Cảng Cẩm Phả (Quảng Ninh), Công ty kho vận và Cảng Cẩm Phả -Vinacomin đã tổ chức đón hai tàu là Hải Phòng 19 và Vinacomin Hạ Long đến “xông cảng” và nhận những tấn than đầu tiên của năm Bính Thân tiêu thụ nội địa.

Ngay sau khi tàu vào cảng, Công ty Kho vận và Cảng Cẩm Phả phối hợp với Công ty Tuyển than Cửa Ông rót 27.000 tấn than cám 6 A1 xuống tàu Hải Phòng 19 nhận than theo hợp đồng cung cấp cho Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 2 và 6.700 tấn than cám 6A1 xuống tàu Vinacomin Hạ Long cung cấp cho Nhà máy Nhiệt điện Duyên Hải 1.

Năm 2015 đã có 1.218 lượt tàu các loại và 2.685 đoàn xà lan, phương tiện thủy vào Cảng Cẩm Phả làm hàng an toàn với sản lượng thông qua Cảng đạt hơn 25 triệu tấn; trong đó xuất khẩu 674.000 tấn; doanh thu đạt hơn 37.000 tỷ đồng, thu nhập bình quân người lao động tại công ty đạt hơn 8 triệu đồng/người/tháng./.