Ngày 15/4, ông Hoàng Đức Thắm, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Trị cho biết, Sở đang tiến hành rà soát kiểm tra, chấn chỉnh lại việc dạy và học, đặc biệt các trường có học sinh người dân tộc Pakô, Vân Kiều.

Sau vụ việc học sinh ngồi “nhầm” lớp được các cơ quan báo chí phản ánh gây bức xúc dư luận, Đoàn công tác của Sở Giáo dục và Đào tạo đã tiến hành kiểm tra kiến thức của các học sinh trên.

Kết quả xác nhận các học sinh Hồ Văn Nhơ, Hồ Văn Hơn, Hồ Văn Thăng (lớp 7) tại trường Tiểu học và Trung học cơ sở A Dơi; Hồ Văn Thế (lớp 5), Hồ Văn Thùy (lớp 4) tại Trường Tiểu học A Túc có các kỹ năng nghe, đọc, viết, tính toán còn kém, chưa đạt chuẩn kiến thức theo yêu cầu nhưng trong hồ sơ theo dõi quá trình học tập của các em lại đạt kết quả trung bình.

Giữa thực tế và kết quả trên hồ sơ khác nhau đã chứng minh việc giáo viên chưa đánh giá đúng thực chất trình độ của các em, thiếu sự theo dõi, hướng dẫn các em trong quá trình học tập.

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Trị đã triển khai các biện khắc phục tình trạng dạy và học không đúng thực chất trên. Cụ thể, Sở tiến hành rà soát tất cả các trường học trên địa bàn tỉnh về chất lượng đào tạo, thực tế vốn kiến thức của học sinh.

Trong tuần này, Sở Giáo dục và Đào tạo tiến hành làm việc với các phòng giáo dục và hiệu trưởng các trường tại 2 huyện miền núi Hướng Hóa và Đa Krông, nơi có nhiều học sinh dân tộc Vân Kiều và Pakô.

Bên cạnh đó, Sở triển khai quyết liệt các giải pháp nâng cao chất lượng, đảm bảo học sinh đạt đúng chuẩn kiến thức, kỹ năng theo yêu cầu.

Đối với những học sinh có học lực yếu, cần tiến hành mở lớp phụ đạo, tăng cường kèm cặp, nhắc nhở, dành nhiều thời gian giúp các em ôn tập để theo kịp chương trình học. Đồng thời, tiến hành đánh giá phân hạng, xếp loại các học sinh có đủ điều kiện lên lớp hay không để xử lý vào cuối năm học này.

Ngoài ra, Sở triển khai các giải pháp chấn chỉnh những bất cập trong công tác quản lý, giáo dục tại 2 trường Tiểu học và Trung học cơ sở A Dơi và Trường Tiểu học A Túc, huyện Hướng Hóa.

Đối với những học sinh trên, cắt cử giáo viên bổ túc, kèm cặp, nếu cuối năm kết quả không tiến triển sẽ để các em học lại lớp; đồng thời, xem xét kiểm điểm các cá nhân có liên quan trong việc để học sinh ngồi “nhầm” lớp…

Năm học 2004-2005, trên địa bàn tỉnh Quảng Trị có 11.362 học sinh người dân tộc của 175 trường tiểu học và trung học cơ sở tập trung chủ yếu ở 2 huyện Đakrông và Hướng Hóa…/.