Quang Tri yeu cau trien khai nhanh du an khu ben cang My Thuy hinh anh 1Dự án Khu bến cảng Mỹ Thủy. (Nguồn: quangtri.gov.vn)

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Trị Võ Văn Hưng vừa ra kết luận về tình hình thực hiện dự án đầu tư xây dựng khu bến cảng Mỹ Thủy tại xã Hải An, huyện Hải Lăng thuộc Khu kinh tế Đông Nam Quảng Trị.

Khu bến cảng Mỹ Thủy được khởi công xây dựng ngày 27/2/2020, do Công ty cổ phần Liên doanh cảng quốc tế Mỹ Thủy (MTIP) đầu tư.

Tuy nhiên đến đầu tháng 4/2021, dự án vẫn chưa triển khai thi công.

Trước tình hình đó, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Trị Võ Văn Hưng đã yêu cầu nhà đầu tư MTIP triển khai thi công dự án chậm nhất vào tháng 6-7/2021.

[Quảng Trị: Đầu tư hơn 14.200 tỷ đồng xây khu bến cảng Mỹ Thủy]

Tập trung thực hiện các vấn đề chính như: kiện toàn Văn phòng của MTIP tại Quảng Trị để thuận tiện trong việc liên hệ, phối hợp công tác với cơ quan chức năng của địa phương.

Đồng thời, tập trung hoàn thành 3 vấn đề gồm: lập thiết kế cơ sở và báo cáo nghiên cứu khả thi dự án; lập báo cáo đánh giá tác động môi trường; lập phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, hồ sơ chuyển đổi đất, rừng.

Bên cạnh đó, Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu hoàn chỉnh các thủ tục về tài chính trong tháng 6/2021; bổ sung vốn chủ sở hữu đảm bảo theo tỷ lệ quy định pháp luật và thực hiện ký quỹ đảm bảo thực hiện dự án trước 31/5/2021; hoàn thành công tác chi trả bồi thường cho người dân bị ảnh hưởng do giải phóng mặt bằng trong tháng 6/2021; tổ chức thi công dự án chậm nhất trước ngày 31/7/2021.

Theo Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Trị, tiến độ của dự án rất chậm, trong đó chủ yếu là do năng lực tài chính, kinh nghiệm triển khai của nhà đầu tư còn hạn chế, chưa đáp ứng yêu cầu để tổ chức thực hiện đối với dự án khu bến cảng Mỹ Thủy có quy mô lớn.

Cụ thể nhà đầu tư chưa thực hiện hoàn thành 3 nhiệm vụ chính trong thủ tục chuẩn bị đầu tư gồm: lập thiết kế cơ sở và báo cáo nghiên cứu khả thi dự án trình Bộ Giao thông Vận tải thẩm định; lập báo cáo đánh giá tác động môi trường trình Bộ Tài nguyên và Môi trường thẩm định và phê duyệt; lập phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, hồ sơ chuyển đổi đất, rừng để trình cơ quan có thẩm quyền thẩm định và phê duyệt.

Ngày 4/1/2019, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đã ký Quyết định số 16/QĐ-TTg phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng Khu bến cảng Mỹ Thủy, tại xã Hải An, huyện Hải Lăng thuộc Khu kinh tế Đông Nam Quảng Trị. Dự án có tổng mức đầu tư là 14.234 tỷ đồng; trong đó, vốn góp của nhà đầu tư là 2.143 tỷ đồng, vốn huy động từ nguồn khác là 12.091 tỷ đồng.

Dự án có quy mô 685ha bao gồm 10 bến cảng, có thể tiếp nhận tàu có tải trọng 100.000 tấn được đầu tư theo 3 giai đoạn gồm: giai đoạn 1 từ năm 2018-2025 đầu tư 4 bến có vốn đầu tư gần 5.000 tỷ đồng; giai đoạn 2 từ năm 2026-2031 đầu tư 3 bến với số vốn gần 5.000 tỷ đồng; giai đoạn 3 từ năm 2032-2036 đầu tư 3 bến có số vốn trên 4.300 tỷ đồng.

Dự án có thời gian thực hiện 50 năm kể từ ngày quyết định chủ trương đầu tư.

Dự án Khu bến cảng Mỹ Thủy phục vụ chủ yếu cho Khu kinh tế ven biển Đông Nam Quảng Trị, các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Trị và hàng hóa quá cảnh từ Lào, Đông Bắc Thái Lan trên tuyến Hành lang kinh tế Đông-Tây./.

Nguyên Lý (TTXVN/Vietnam+)