Quoc hoi ban hanh mot so nghi quyet ve cong tac nhan su hinh anh 1Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tặng hoa cho ông Nguyễn Khắc Định. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 89/2019/QH14 miễn nhiệm chức vụ Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội khóa XIV đối với ông Nguyễn Khắc Định.

Quốc hội ban hành Nghị quyết số 90/2019/QH14 phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc miễn nhiệm chức vụ Bộ trưởng Bộ Y tế đối với bà Nguyễn Thị Kim Tiến.

[Quốc hội miễn nhiệm Bộ trưởng Y tế và Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật]

Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Nghị quyết số 793/NQ-UBTVQH14 phê chuẩn kết quả miễn nhiệm Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Định khóa XII, nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Võ Vinh Quang, kể từ ngày 2/10/2019./.

(TTXVN/Vietnam+)