Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu điều hành phiên chất vấn. (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN)

Gút lại toàn bộ phần chất vấn Bộ trưởng Bộ Văn hóa-Thể thao và Du lịch Nguyễn Ngọc Thiện đối với nhóm vấn đề: cấp phép cho những tác phẩm âm nhạc, bảo tồn các giá trị văn hóa truyền thống và quy hoạch bán đảo Sơn Trà, sáng 14/6, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cho rằng phiên chất vấn đã diễn ra sôi nổi, trách nhiệm, xây dựng, các đại biểu đã đặt câu hỏi thẳng thắn, tích cực tranh luận để làm rõ vấn đề.

Theo Chủ tịch Quốc hội, Bộ trưởng mới nhận nhiệm vụ hơn 1 năm nhưng đã nỗ lực quán xuyến, điều hành, nắm tình hình công việc của bộ, ngành và thực trạng vấn đề bức xúc thuộc lĩnh vực quản lý.

[Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam: Không để Đà Nẵng tự quyết vấn đề Sơn Trà]

Bộ trưởng đã chủ động, nghiêm túc, thẳng thắn nhận trách nhiệm về những tồn tại, yếu kém thuộc lĩnh vực phụ trách của mình trong thời gian gần đây cũng như những tồn tại chung của ngành.

Khẳng định văn hóa, thể thao, du lịch là lĩnh vực có ý nghĩa quan trọng đối với xã hội, liên quan đến đời sống tinh thần của con người và xã hội, Chủ tịch Quốc hội cho rằng, thời gian qua, lĩnh vực này đã có chuyển biến tích cực, những giá trị văn hóa truyền thống dân tộc đã được đề cao và phát huy.

Bên cạnh những mặt đạt được, vẫn còn nhiều tồn tại, hạn chế như công tác quản lý cấp phép hoạt động văn hóa nghệ thuật còn có những sai sót, gây dư luận không tốt, việc quản lý lễ hội còn tình trạng buông lỏng, dẫn đến bị lợi dụng để trục lợi, phản cảm, lãng phí nguồn lực xã hội…

Chủ tịch Quốc hội đề nghị Chính phủ, Bộ trưởng tiếp tục quan tâm chỉ đạo thực hiện quyết liệt các giải pháp để khắc phục, trong đó tập trung rà soát sớm sửa đổi các quy định về việc quản lý tác phẩm, cấp phép biểu diễn nghệ thuật, đảm bảo đúng quy định của pháp luật, đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính và phù hợp với thực tiễn. Nâng cao năng lực chuyên môn, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ làm công tác văn hóa, nghệ thuật…

Đối với quy hoạch du lịch bán đảo Sơn Trà, Chủ tịch Quốc hội đề nghị trên cơ sở cân nhắc nhiều mặt, Chính phủ tiếp tục chỉ đạo sớm có giải pháp xử lý phù hợp với quy định của pháp luật và quy hoạch phát triển chung của cả nước, để cử tri, nhân dân Đà Nẵng và cả nước yên tâm.

Ngay sau phần trả lời chất vấn của Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến là thành viên Chính phủ thứ 3 "đăng đàn" trả lời chất vấn của các đại biểu Quốc hội./.