Ông Rafael Correa có thể trở thành ứng cử viên tổng thống vào năm 2021. (Nguồn: AP)

AFP đưa tin, ngày 3/12, Quốc hội Ecuador đã bỏ phiếu dỡ bỏ hạn chế nhiệm kỳ tổng thống từ năm 2021, qua đó cùng với Venezuela và Nicaragua cho phép tổng thống được bầu lại nhiều lần.

Sau 9 giờ tranh luận, với tỷ lệ bỏ phiếu 100/8, Quốc hội Ecuador đã thông qua việc ủng hộ sửa đổi hiến pháp cho phép dỡ bỏ hạn chế nhiệm kỳ tổng thống.

Mặc dù quốc hội không cho phép Tổng thống Rafael Correa tham gia tranh cử trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2017, song ông có thể trở thành ứng cử viên tổng thống vào năm 2021.

Nhà lãnh đạo theo đường lối xã hội chủ nghĩa này đã tại nhiệm kể từ năm 2007./.