Quốc hội Indonesia (DPR) trong phiên họp toàn thể ngày 24/6 đã phê chuẩn dự luật dẫn độ giữa nước này với Ấn Độ.

Phó Chủ tịch DPR Priyo Budi Santoso nhận định việc thông qua dự luật này là một bước tiến mới trong nỗ lực hợp tác chống tội phạm giữa hai nước.

Trong khi đó, Chủ tịch Ủy ban DPR về An ninh và Thông tin, ông Mahfudz Siddiq đã nêu bật tầm quan trọng của hiệp định này trong việc đối phó với tội phạm xuyên quốc gia đang có xu hướng ngày một gia tăng trong bối cảnh sự phát triển của khoa học và công nghệ, đặc biệt là giao thông vận tải, thông tin liên lạc và công nghệ thông tin, đang tác động tích cực đến cuộc sống của người dân cũng tạo ra những tác động tiêu cực như tội phạm xuyên quốc gia.

Điều này đòi hỏi sự hợp tác chặt chẽ song phương cũng như đa phương và cùng có lợi để ngăn chặn các hành vi phạm tội như vậy./.
(Vietnam+)