Quang cảnh một phiên họp của Thượng viên Kazakhstan. (Nguồn: astanatimes)

Ngày 3/3, tại phiên họp chung đầu tiên của hai viện, Quốc hội Kazakhstan đã thông qua dự thảo luật về sửa đổi, bổ sung Hiến pháp, theo đó san sẻ bớt quyền lực của Tổng thống cho Quốc hội và chính phủ.

Chánh Văn phòng Phủ Tổng thống Kazakhstan Adilbek Dzhaksybekov cho biết các đề xuất sửa đổi Hiến pháp còn nhằm tăng cường vai trò của Quốc hội, cũng như tăng tính độc lập và trách nhiệm của chính phủ.

Sửa đổi luật cũng nhằm nâng cao hiệu quả của hệ thống hành chính công và quy định người đứng đầu nhà nước chỉ tập trung vào chính sách đối ngoại, an ninh và quốc phòng; trong khi chức năng trước đây của tổng thống về điều tiết kinh tế và xã hội sẽ được chuyển giao cho chính phủ và các cơ quan chức năng khác.

Dự thảo sửa đổi Hiến pháp cũng nhằm đơn giản hóa thủ tục về bỏ phiếu tín nhiệm, góp phần tăng cường sự kiểm soát của cơ quan lập pháp đối với chính quyền hành pháp.

Những sửa đổi này, vốn được Tổng thống Nursultan Nazarbayev chấp thuận, sẽ trở thành luật khi nó được thông qua tại các phiên họp thứ 2, thứ 3, và được ông Nazarbayev ký ban hành./.