Một phiên họp của Quốc hội Lào. (Ảnh: Phạm Kiên/Vietnam+)

Chiều 21/7, sau hơn 21 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc với tinh thần dân chủ, kỳ họp lần thứ chín, Quốc hội khóa 8 của Lào đã bế mạc tại thủ đô Vientiane.

Tại kỳ họp lần này (diễn ra từ ngày 1-21/7), các đại biểu quốc hội Lào đã nghe báo cáo, thảo luận và thông qua một số vấn đề quan trọng như: nghe, thảo luận và thông qua Báo cáo hoạt động của Quốc hội năm 2014-2015, phương hướng kế hoạch 2015-2016; báo cáo của Chính phủ về tổ chức thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, kế hoạch ngân sách quốc gia và chính sách tiền tệ trong năm 2014-2015; phương hướng kế hoạch năm tài khóa 2015-2016; thảo luận đề xuất của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm một số thành viên mới trong chính phủ…

Kỳ họp Quốc hội Lào lần này đã thảo luận và thông qua hai luật mới là luật chống tội phạm trên Internet; Luật Cạnh tranh Kinh doanh và luật Giáo dục (sửa đổi). Quốc hội cũng đã đóng góp ý kiến cho ba văn bản dự thảo luật, gồm dự thảo luật Quốc hội Sửa đổi; Dự thảo luật Hội đồng Nhân dân Địa phương (mới); Dự thảo luật Bầu cử Đại biểu Quốc hội và Đại biểu Hội đồng Nhân dân Địa phương (sửa đổi).

Ngay sau phiên bế mạc, Phó Chủ tịch Quốc hội-Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Lào Somphan Phengkhammy đã chủ trì cuộc họp báo thông báo kết quả kỳ họp thứ chín Quốc hội khóa 8 của Lào, tại Trung tâm Báo chí, Tòa nhà Quốc hội Lào ở thủ đô Vientiane.

Theo Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Lào, kỳ họp Quốc hội lần thứ chín đã hoàn thành chương trình nghị sự đề ra với nhiều nội dung quan trọng về công tác lập pháp, giám sát tối cao... và quyết định nhiều vấn đề quan trọng khác của đất nước Lào, trong đó đáng chú ý các nội dung quan trọng như công tác của Chính phủ, công tác của cơ quan Thanh tra Nhà nước.

Về công tác của Chính phủ, Quốc hội đã nghe báo cáo thảo luận và thông qua báo cáo của Chính phủ về việc tổ chức thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, kế hoạch ngân sách nhà nước-chính sách tiền tệ 2014-2015 và phương hướng kế hoạch 2015-2016; Quốc hội đã thảo luận thông qua việc đề nghị thuyên chuyển và bổ nhiệm một số thành viên Chính phủ, trong đó đề nghị bổ nhiệm bảy bộ trưởng và đề nghị thuyên chuyển một bộ trưởng đi nhận nhiệm vụ mới theo đề nghị của Thủ tướng Chính phủ.

Về công tác của cơ quan Thanh tra Nhà nước, Quốc hội đã nghe, thảo luận thông qua báo cáo công tác hoạt động năm 2014-2015, phương hướng kế hoạch 2015-2016 của cơ quan Thanh tra Nhà nước; kết quả kiểm tra lại theo nghị quyết của quốc hội.

Ngoài ra, để tổ chức triển khai nội dung trong Hiến pháp của Lào đã quy định về quyền công dân trong việc đề nghị ý kiến trước cơ quan tổ chức liên quan về vấn đề liên quan đến quyền và lợi ích của tập thể và cá nhân, kỳ họp Quốc hội lần này của Lào đã thành lập tổ công tác nhận điện thoại đường dây nóng phục vụ cho nhân dân trên cả nước Lào để nhận các ý kiến đóng góp trực tiếp từ dân gửi trực tiếp đến kỳ họp Quốc hội lần này./.