Ảnh minh họa. (Nguồn: International Banker)

Ủy ban Đối ngoại Hạ viện Mỹ vừa thông qua một nghị quyết tái khẳng định cam kết mạnh mẽ mối quan hệ với Mexico dựa trên sự tôn trọng lẫn nhau và thúc đẩy các giá trị, nguyên tắc dân chủ.

Nghị quyết 336, được thông qua tại phiên họp toàn thể Hạ viện Mỹ, nhấn mạnh quan hệ đối tác chiến lược với Mexico, trong đó có hợp tác an ninh giữa cảnh sát và quân đội hai nước, giảm bạo lực tại Mexico, chống khủng bố, cuộc chiến chống buôn bán heroin và các loại ma túy tổng hợp.

[Chính phủ Mỹ giao các công ty xây mẫu bức tường biên giới với Mexico]

Nghị quyết nêu rõ Mexico là một đối tác an ninh và quốc phòng quan trọng của Mỹ. Hai bên đã hợp tác hiệu quả trong cuộc chiến chống tội phạm ma túy với việc dẫn độ 270 tội phạm sang Mỹ, trong đó có trùm ma túy Joaquín Guzmán Loera biệt danh “Gã lùn."

Văn bản ghi nhận sự hợp tác và phối hợp hiệu quả giữa các cơ quan chức năng hai nước trong cuộc chiến chống nạn buôn người, sản xuất heroin và ma túy tổng hợp.

Mặt khác, nghị quyết ủng hộ sự tiếp cận của Mexico để giải quyết các vấn đề khu vực và hợp tác trong các diễn đàn quốc tế như Liên hợp quốc và Tổ chức các quốc gia châu Mỹ (OAS) đồng thời, ủng hộ những nỗ lực của chính phủ Mexico nhằm củng cố luật pháp, giảm tham nhũng, cũng như thúc đẩy xã hội dân sự và nhân quyền./.