Các thành viên Quốc hội Myanmar. (Nguồn: AP)

Truyền thông địa phương ngày 26/8 đưa tin Quốc hội Myanmar đã tán thành những nỗ lực của chính phủ nước này để trở thành thành viên của Công ước Bảo vệ thực thể vật liệu hạt nhân và các cơ sở hạt nhân và Công ước An toàn hạt nhân.

Một nghị sỹ quân đội đã kêu gọi chính phủ khuyến khích sử dụng năng lượng hạt nhân một cách hòa bình, cũng như ban hành Luật An toàn Hạt nhân tại nước này sớm hơn.

Với quan điểm ủng hộ nỗ lực của Myanmar tham gia các công ước trên, một nghị sỹ khác khẳng định sự cần thiết của việc ngăn chặn buôn bán bất hợp pháp nguyên vật liệu hạt nhân và các sự cố cơ sở hạt nhân.

Trong khi đó, một số nghị sỹ cho rằng năng lượng hạt nhân, cùng với các biện pháp an toàn, cần được coi là động lực giúp đạt được mục tiêu phát triển kinh tế và xã hội bền vững. Các nghị sỹ này cũng nhấn mạnh đến sự cần thiết của việc có một nguồn cung điện phù hợp nhằm thu hút thêm đầu tư nước ngoài.

Bên cạnh việc nhấn mạnh tầm quan trọng của việc sử dụng rộng rãi công nghệ hạt nhân và an toàn hạt nhân, Quốc hội Myanmar cho rằng năng lượng hạt nhân có thể được sử dụng để giảm khí thải và các ảnh hưởng tiêu cực từ biến đổi khí hậu./.