Quoc hoi Nhat Ban thong qua luat cho phep Nhat hoang Akihito thoai vi hinh anh 1Nhật Hoàng Akihito. (Nguồn: AFP)

Theo Kyodo, ngày 9/6, Quốc hội Nhật Bản đã ban hành luật cho phép Nhật Hoàng Akihito chuyển giao vương vị cho Thái Tử Naruhito. Đây là lần đầu tiên có một Nhật Hoàng thoái vị trong 2 thế kỷ qua.

Việc ban hành luật trên diễn ra 10 tháng sau khi Nhật hoàng 83 tuổi gián tiếp thông báo với người dân cả nước qua sóng truyền hình rằng ông muốn thoái vị, một động thái không phù hợp với luật pháp trong thời điểm đó.|

[Hạ viện Nhật Bản thông qua dự luật cho phép Nhật hoàng thoái vị]


Luật mới cho phép việc thoái vị chỉ áp dụng đối với Nhật hoàng hiện tại nhưng không giải quyết vấn đề thiếu các thái tử kế vị cũng như việc giảm số lượng thành viên hoàng tộc.

Thay vào đó, Quốc hội Nhật Bản đã thông qua một giải pháp không mang tính bắt buộc yêu cầu chính phủ nhanh chóng xem xét làm cách nào để đảm bảo sự kế vị ổn định bằng những biện pháp như cho phép các công chúa tạo ra các nhánh gia đình của riêng mình trong hoàng tộc sau khi họ kết hôn./.
(Vietnam+)