Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết bầu Chủ tịch nước. (Ảnh: An Đăng/TTXVN)

Tiếp tục chương trình làm việc tại kỳ họp thứ 11, chiều 8/4, các đại biểu Quốc hội bỏ phiếu phê chuẩn đề nghị việc miễn nhiệm một số Phó Thủ tướng Chính phủ, một số Bộ trưởng và thành viên khác của Chính phủ.

Mở đầu phiên họp chiều, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Tổng thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc thay mặt Ủy ban Thường vụ Quốc hội báo cáo kết quả thảo luận tại Đoàn đại biểu Quốc hội về phê chuẩn đề nghị việc miễn nhiệm một số Phó Thủ tướng Chính phủ, một số Bộ trưởng và thành viên khác của Chính phủ.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc báo cáo Quốc hội về việc giải trình, tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội.

Ngay sau đó, Quốc hội phê chuẩn đề nghị việc miễn nhiệm một số Phó Thủ tướng Chính phủ, một số Bộ trưởng và thành viên khác của Chính phủ bằng hình thức bỏ phiếu kín.

Kết quả kiểm phiếu được Ban kiểm phiếu công bố như sau:

Về đề nghị miễn nhiệm một số Phó Thủ tướng Chính phủ, 469 đại biểu đồng ý phê chuẩn miễn nhiệm đối với ông Hoàng Trung Hải; 451 đại biểu đồng ý phê chuẩn miễn nhiệm đối với ông Vũ Văn Ninh.

Về đề nghị miễn nhiệm một số Bộ trưởng và một số thành viên khác của Chính phủ, 468 đại biểu đồng ý phê chuẩn miễn nhiệm chức vụ Bộ trưởng Bộ Văn hóa – Thể thao và Du lịch đối với ông Hoàng Tuấn Anh.

463 đại biểu đồng ý phê chuẩn miễn nhiệm chức vụ Bộ trưởng Bộ Nội vụ đối với ông Nguyễn Thái Bình.

433 đại biểu đồng ý phê chuẩn miễn nhiệm chức vụ Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đối với ông Nguyễn Văn Bình.

459 đại biểu đồng ý phê chuẩn miễn nhiệm chức vụ Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đối với bà Phạm Thị Hải Chuyền.

451 đại biểu đồng ý phê chuẩn miễn nhiệm chức vụ Bộ trưởng Bộ Tư pháp đối với ông Hà Hùng Cường.

457 đại biểu đồng ý phê chuẩn miễn nhiệm chức vụ Bộ trưởng Bộ Xây dựng đối với ông Trịnh Đình Dũng.

455 đại biểu đồng ý phê chuẩn miễn nhiệm chức vụ Bộ trưởng Bộ Công Thương đối với ông Vũ Huy Hoàng.

454 đại biểu đồng ý phê chuẩn miễn nhiệm chức vụ Bộ trưởng Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo đối với ông Phạm Vũ Luận.

466 đại biểu đồng ý phê chuẩn miễn nhiệm chức vụ Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ đối với ông Nguyễn Văn Nên.

473 đại biểu đồng ý phê chuẩn miễn nhiệm chức vụ Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc đối với ông Giàng Seo Phử.

475 đại biểu đồng ý phê chuẩn miễn nhiệm chức vụ Bộ trưởng Bộ Công an đối với ông Trần Đại Quang.

465 đại biểu đồng ý phê chuẩn miễn nhiệm chức vụ Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường đối với ông Nguyễn Minh Quang

461 đại biểu đồng ý phê chuẩn miễn nhiệm chức vụ Bộ trưởng Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ đối với ông Nguyễn Quân.

461 đại biểu đồng ý phê chuẩn miễn nhiệm chức vụ Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông đối với ông Nguyễn Bắc Son.

464 đại biểu đồng ý phê chuẩn miễn nhiệm chức vụ Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đối với ông Phùng Quang Thanh.

462 đại biểu đồng ý phê chuẩn miễn nhiệm chức vụ Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải đối với ông Đinh La Thăng.

456 đại biểu đồng ý phê chuẩn miễn nhiệm chức vụ Tổng Thanh tra Chính phủ đối với ông Huỳnh Phong Tranh.

403 đại biểu đồng ý phê chuẩn miễn nhiệm chức vụ Bộ trưởng Bộ kế hoạch và Đầu tư Bùi Quang Vinh.

Tổng thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc trình bày dự thảo Nghị quyết về phê chuẩn việc miễn nhiệm một số Phó Thủ tướng Chính phủ, một số Bộ trưởng và một số thành viên khác của Chính phủ.

Quốc hội thảo luận, biểu quyết thông qua Nghị quyết phê chuẩn đề nghị miễn nhiệm một số Phó Thủ tướng Chính phủ, một số Bộ trưởng và thành viên khác của Chính phủ. Với 90,08% đại biểu tán thành, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết phê chuẩn đề nghị miễn nhiệm hai Phó Thủ tướng Chính phủ.

Với 88,26% đại biểu tán thành, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết phê chuẩn đề nghị miễn nhiệm một số Bộ trưởng và thành viên khác của Chính phủ.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân thay mặt Quốc hội tặng hoa các đồng chí Phó Thủ tướng Chính phủ, một số Bộ trưởng và một số thành viên khác của Chính phủ vừa được Quốc hội miễn nhiệm.

TTXVN tiếp tục cập nhật nội dung phiên làm việc tại các bản tin tiếp theo./.