Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hà Hùng Cường phát biểu ý kiến về dự án Bộ luật Dân sự (sửa đổi). (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Tiếp tục chương trình phiên họp thứ 40, sáng 18/8, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về các vấn đề lớn còn có ý kiến khác nhau của dự án Bộ luật Dân sự (sửa đổi).

Về chuyển đổi giới tính, Khoản 2 Điều 36 dự thảo Luật trình Quốc hội quy định: “ Nhà nước không thừa nhận việc chuyển đổi giới tính. Cá nhân đã chuyển đổi giới tính thì có quyền yêu cầu cơ quan nhà nước có thẩm quyền thay đổi hộ tịch và có các quyền nhân thân khác theo quy định tại khoản 1 Điều này.”

Nêu rõ quan điểm về vấn đề này, Phó Ban Nội chính Trung ương Nguyễn Doãn Khánh tán thành với việc Nhà nước không thừa nhận việc chuyển đổi giới tính. Ông nêu rõ nếu công nhận việc chuyển đổi giới tính thì sẽ gây “vướng” ngay với Luật Hôn nhân và gia đình.

Quan điểm về vấn đề này, đa số ý kiến thành viên Ủy ban Pháp luật là cơ quan thẩm tra dự án Bộ luật cho rằng quyền chuyển đổi giới tính là quyền con người, cần phải được ghi nhận trong luật.

Do việc chuyển đổi giới tính không chỉ liên quan đến quyền nhân thân của một cá nhân, mà kèm theo đó là rất nhiều vấn đề xã hội phát sinh, chẳng hạn như hành lang pháp lý cho việc áp dụng các biện pháp y học để chuyển đổi giới tính, hệ thống các văn bản pháp luật liên quan đến y tế, bảo hiểm, hôn nhân và gia đình, các chính sách an sinh xã hội..., nên để bảo đảm tính thận trọng, hợp lý, Ủy ban Pháp luật đề nghị chỉnh lý nội dung này theo hướng xác định đây là quyền con người, quyền này sẽ thực hiện theo quy định của luật. Trên cơ sở đó, Quốc hội sẽ giao cơ quan có thẩm quyền nghiên cứu, đề xuất để Quốc hội xem xét, quyết định vấn đề này bằng một văn bản luật./.