Trung tâm Internet Việt Nam (VNNIC, thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông) ngày 8/7 cho biết, đơn vị này vừa ra quyết định về việc quy định tiếp nhận, xử lý yêu cầu đăng ký tên miền “.gov.vn” (dạng tên miền được cấp cho cơ quan Nhà nước ở Trung ương và địa phương).

Quyết định 179/QĐ-VNNIC được Giám đốc VNNIC, ông Hoàng Minh Cường ký ngày 4/7 nêu rõ, hồ sơ đăng ký tên miền “.gov.vn” phải có bản khai đăng ký tên miền gốc, có đủ chữ ký, dấu của người có thẩm quyền đại diện cho tổ chức đăng ký tên miền; phải có đầy đủ thông tin về người quản lý tên miền (là người đứng đầu hoặc cấp phó của đơn vị nộp hồ sơ đăng ký tên miền).

Sau khi nhận hồ sơ, VNNIC sẽ phối hợp cùng các nhà đăng ký tên miền có trách nhiệm thẩm định hồ sơ trước khi xem xét cấp quyền sử dụng.

[Kiểm tra, quản chặt tên miền sử dụng sai mục đích]

Trong trường hợp hồ sơ chưa có thông tin rõ ràng về đối tượng đăng ký thì tổ chức yêu cầu đăng ký phải có trách nhiệm cung cấp thêm các văn bản xác thực chức năng quản lý nhà nước của đơn vị mình.

Ngoài tra, trong trường hợp đăng ký tên miền không phải là tên gọi, tên viết tắt của mình thì tổ chức phải có trách nhiệm giải trình, nêu rõ mục đích, nhu cầu sử dụng tên miền phù hợp với chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước của mình và cam kết sử dụng tên miền đúng mục đích.

Đây là một trong những văn bản quan trọng nhằm thắt chặt quy trình thẩm định, cấp phép tên miền “.gov.vn” trước tình trạng một số cá nhân lợi dụng sự lỏng lẻo trong quy định, tiến hành đăng ký và sử dụng tên miền sai mục đích.

Trước đó, như Vietnam+ đã đưa tin, Thanh tra Bộ Thông tin và Truyền thông, VNNIC cùng các cơ quan chức năng đã phát hiện và xử phạt 4 website cung cấp dịch vụ visa trái phép, thông qua các địa chỉ tên miền có đuôi ".gov.vn" là vietnamvisa.gov.vn, visatovietnam.gov.vn, visavietnam.gov.vn, vietnam-visa.gov.vn.

Các tên miền này đều được cấp sau khi đối tượng lợi dụng con dấu của Ủy ban Nhân dân xã, Chi cục Thống kê huyện… để đăng ký. Sau đó, tên miền được đưa cho cá nhân quản lý nhằm gây dựng uy tín và sử dụng với mục đích thương mại.

Rõ ràng, tên gọi của những tên miền vi phạm nói trên này không hề ăn nhập với chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị đăng ký.

[Xử lý 4 wesbite tên miền gov.vn cấp visa trái phép]

Trong Hội nghị Sơ kết 6 tháng đầu năm 2013 của Bộ Thông tin và Truyền thông, lãnh đạo VNNIC cho biết, đã có "kẽ hở" pháp lý là hiện chưa có quy định nhà đăng ký tên miền phải kiểm tra tên miền .gov.vn có nội dung phù hợp với tên, chức năng nhiệm vụ của cơ quan đăng ký hay không.

Bởi vậy, việc Quyết định này được ban hành và có hiệu lực từ tháng 7/2013 được kỳ vọng sẽ hạn chế tối đa việc “lách luật” để xin đăng ký tên miền rồi sử dụng vào những mục đích không phù hợp./.