Chính phủ vừa ban hành Nghị định 101/2013/NĐ-CP quy định mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng.

Nghị định quy định rõ mức chuẩn để xác định các mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng là 1.220.000 đồng. Thân nhân của 1 liệt sỹ được trợ cấp tiền tuất hàng tháng là 1.220.000 đồng/tháng. Trợ cấp tiền tuất đối với thân nhân của 2 liệt sỹ là 2.440.000 đồng/tháng; đối với thân nhân của 3 liệt sỹ trở lên là 3.660.000 đồng/tháng.

Bà mẹ Việt Nam Anh hùng được hưởng trợ cấp tiền tuất hàng tháng theo mức trợ cấp tiền tuất đối với thân nhân liệt sỹ; đồng thời được hưởng thêm phụ cấp 1.023.000 đồng/tháng.

Người phục vụ Bà mẹ Việt Nam Anh hùng sống ở gia đình được hưởng trợ cấp 1.220.000 đồng/tháng. Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động trong kháng chiến được trợ cấp 1.023.000 đồng/tháng.

Cũng theo Nghị định: Người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học được hưởng trợ cấp hàng tháng từ 927.000-2.782.000 đồng hoặc được hưởng phụ cấp ưu đãi hàng tháng từ 612.000-1.220.000 đồng tùy mức độ suy giảm khả năng lao động.

Người phục vụ người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên sống ở gia đình được trợ cấp 1.220.000 đồng/tháng.

Cha đẻ, mẹ đẻ, vợ hoặc chồng, con từ đủ 18 tuổi trở lên sống cô đơn không nơi nương tựa hoặc con dưới 18 tuổi mồ côi cả cha mẹ đang hưởng trợ cấp tiền tuất hàng tháng được hưởng thêm trợ cấp tiền tuất nuôi dưỡng là 976.000 đồng/tháng.

liệt sỹ không còn người hưởng trợ cấp tiền tuất hàng tháng thì người thờ cúng liệt sỹ được hưởng trợ cấp thờ cúng 500.000 đồng/năm.

Trợ cấp ưu đãi đối với con của người có công với cách mạng theo quy định của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng không hưởng lương hoặc sinh hoạt phí khi đi học tại cơ sở giáo dục mầm non là 200.000 đồng/năm; cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục thường xuyên, trường dự bị đại học, trường năng khiếu, trường lớp dành cho người tàn tật, khuyết tật là 250.000 đồng/năm; cơ sở giáo dục nghề nghiệp, đại học, phổ thông dân tộc nội trú là 300.000 đồng/năm...

Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20/10; nhưng các khoản trợ cấp, phụ cấp ưu đãi được thực hiện từ ngày 1/7./.