Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định 139/2009/QĐ-TTg, sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 254/2006/QĐ-TTg ngày 7/11/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc quản lý hoạt động thương mại biên giới với các nước có chung biên giới.

Theo đó, hoạt động thương mại biên giới gồm hoạt động mua bán, trao đổi hàng hóa của cư dân biên giới; buôn bán tại chợ biên giới, chợ cửa khẩu, chợ trong Khu kinh tế cửa khẩu và hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa qua biên giới theo các phương thức được thỏa thuận trong Hiệp định Thương mại song phương giữa Việt Nam và các nước có chung biên giới.

Về chính sách thuế, hàng hóa thương mại biên giới phải được nộp thuế và các lệ phí khác theo quy định của pháp luật Việt Nam và được hưởng các ưu đãi về thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu hàng hóa qua biên giới theo các thỏa thuận song phương giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ nước có chung biên giới.

Điểm mới là riêng hàng hóa nhập khẩu vào Việt Nam dưới hình thức mua, bán, trao đổi hàng hóa cư dân biên giới được sản xuất từ nước có chung biên giới (phù hợp Danh mục hàng hóa do Bộ trưởng Bộ Công Thương công bố trong từng thời kỳ sau khi đã bàn thống nhất với các bộ, ngành, cơ quan liên quan) được miễn thuế nhập khẩu và các loại thuế khác (nếu có) với giá trị không quá 2 triệu đồng/1 người/1 ngày/1 lượt (quy định cũ là mức 2 triệu đồng/1 người/1 ngày).

Quy định về cửa khẩu phụ cũng được sửa đổi cho phù hợp. Theo đó, cửa khẩu phụ được mở cho người, phương tiện, hàng hóa Việt Nam và nước có chung biên giới qua lại biên giới quốc gia theo quy định của cấp có thẩm quyền của Chính phủ Việt Nam.

Quyết định cũng quy định cụ thể hơn về Ban Chỉ đạo thương mại biên giới do Bộ trưởng Bộ Công Thương làm Trưởng ban, 1 Thứ trưởng Bộ Công Thương phụ trách lĩnh vực thương mại biên giới làm Phó Trưởng ban Thường trực.

Các ủy viên gồm 1 Thứ trưởng các Bộ: Ngoại giao, Quốc phòng, Tài chính, Giao thông Vận tải, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Y tế, Công an, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh biên giới. Các thành viên làm việc theo chế độ kiêm nhiệm.

Kể từ ngày 1/3/2010, một số quy định mới của Chính phủ về quản lý hoạt động thương mại biên giới với các nước có chung biên giới sẽ có hiệu lực thi hành./.

(TTXVN/Vietnam+)