Quy dinh ve quan ly thue doi voi giao dich mua ban “lan dot bien” hinh anh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: dangcongsan.vn)

Ngày 25/3, Tổng cục Thuế tiếp tục ban hành Công văn số 833/TCT-DNNCN gửi Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc tăng cường công tác chỉ đạo quản lý thuế đối với giao dịch “lan đột biến.”

Trong thời gian qua, vấn đề liên quan đến “lan đột biến” đã và đang gây xôn xao dư luận. Đặc biệt, dư luận cũng đặt ra vấn đề với ngành thuế về quản lý thu đối với kinh doanh “lan đột biến” như thế nào?

Bắt tạm giam đối tượng lừa bán hoa lan đột biến, chiếm đoạt tiền tỷ

Về vấn đề này, Tổng cục Thuế cho biết đã có nhiều chỉ đạo các cơ quan thuế tăng cường công tác quản lý thuế đối với hoạt động kinh doanh liên quan đến “lan đột biến.”

Tại công văn nêu trên, Tổng cục Thuế đề nghị các Cục Thuế thuộc tỉnh, thành phố triển khai nắm bắt tình hình mua bán “lan đột biến” trên địa bàn, từ đó phối hợp cùng các cơ quan chuyên ngành để xác minh thực tế và xử lý quản lý thuế theo đúng quy định của pháp luật về quản lý thuế, thuế giá trị gia tăng (GTGT), thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) và thuế thu nhập cá nhân (TNCN).

Cụ thể, trường hợp phát sinh giao dịch mua bán ‘lan đột biến” do doanh nghiệp, tổ chức tự trồng và bán ra sẽ thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT. Bên cạnh đó, “lan đột biến” do doanh nghiệp, hợp tác xã nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ bán cho doanh nghiệp, hợp tác xã ở khâu kinh doanh thương mại sẽ không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT.

Tuy nhiên, trường hợp “lan đột biến” do doanh nghiệp, hợp tác xã nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ bán cho hộ, cá nhân kinh doanh và các tổ chức, cá nhân khác ở khâu thương mại sẽ phải kê khai, tính nộp thuế GTGT theo mức thuế suất 5%.

Ngoài ra, “lan đột biến” do doanh nghiệp, hợp tác xã và tổ chức kinh tế khác nộp thuế GTGT theo phương pháp tính trực tiếp trên GTGT bán ở khâu thương mại sẽ kê khai, tính nộp thuế GTGT theo tỷ lệ 1% trên doanh thu.

Về chính sách thuế TNDN, các tổ chức, doanh nghiệp có thu nhập từ việc bán “lan đột biến” sẽ thuộc đối tượng phải nộp thuế theo quy định. Riêng trường hợp tổ chức, doanh nghiệp có thu nhập từ việc bán “lan đột biến” đáp ứng quy định tại khoản 1, Điều 4 Luật Thuế TNDN số 14/2008/QH12 ngày 03/06/2008 (được sửa đổi tại khoản 2, Điều 1 Luật số 71/2014/QH13 sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật vê thuế) thì được miễn thuế TNDN.

Đối với các hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh có phát sinh giao dịch mua bán “lan đột biến,” theo quy định sẽ thuộc diện điều chỉnh của thuế GTGT và thuế TNCN theo quy định về hoạt động kinh doanh với thuế suất thuế GTGT 1% và thuế TNCN 0,5%.

Các hộ gia đình, cá nhân trực tiếp tham gia vào hoạt động sản xuất nông nghiệp (trồng trọt) chưa qua chế biến thành các sản phẩm khác thì sản phẩm nông nghiệp này sẽ không chịu thuế GTGT theo quy định tại khoản 1, Điều 1 Luật số 106/2016/QH13 và được miễn thuế TNCN theo quy định tại Điều 4 Luật Thuế TNCN số 04/2007/QH12.

Bên cạnh đó, Tổng cục Thuế cũng nêu rõ trong quá trình thực hiện, nếu các Cục Thuế phát hiện có dấu hiệu vi phạm pháp luật sẽ chuyển cơ quan chức năng liên quan xử lý theo quy định của pháp luật./.

Hạnh Nguyễn (Vietnam+)