Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định số 06/2011/QĐ-TTg ngày 24/1/2011 phê duyệt Quy hoạch phát triển giao thông vận tải vùng kinh tế trọng điểm phía Nam đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.

Về vận tải, mục tiêu đến năm 2020 đáp ứng được nhu cầu vận tải với chất lượng ngày càng cao, giá cả hợp lý; phát triển vận tải đa phương thức và dịch vụ logictics; ưu tiên phát triển vận tải hành khách công cộng bánh sắt và xe buýt tại các đô thị, đặc biệt là Thành phố Hồ Chí Minh.

Khối lượng vận tải hành khách đạt khoảng 1,3-1,4 tỷ lượt khách/năm, tốc độ tăng trưởng bình quân 8%-9%/năm, trong đó khách hàng qua cảng hàng không đạt khoảng 25 triệu khách.

Lượng hàng hóa đạt khoảng 500-550 triệu tấn/năm, tốc độ tăng bình quân 7%-8%/năm, trong đó lượng hàng hóa thông qua cảng biển đạt 265-305 triệu tấn (container từ 12-17,9 triệu TEU).

Về kết cấu hạ tầng, phấn đấu đến năm 2020 hoàn thành khoảng 580km đường bộ cao tốc; đưa vào cấp kỹ thuật hệ thống đường tỉnh và mở mới một số tuyến cần thiết; tiếp tục phát triển giao thông nông thôn với 80% được cứng hóa mặt đường.

Hoàn thành cải tạo, nâng cấp tuyết đường sắt Bắc-Nam và khu đầu mối Thành phố Hồ Chí Minh; kết nối đường sắt với các cảng biển, khu kinh tế lớn; mở mới các tuyến đường sắt kết nối nội vùng và đồng bằng sông Cửu Long; nghiên cứu đầu tư xây dựng tuyến đường sắt cao tốc Bắc-Nam vào thời điểm thích hợp.

Đối với hệ thống cảng biển, từng bước nâng cấp, mở rộng đáp ứng lượng hàng hóa thông qua trong từng thời kỳ; tập trung xây dựng một số bến cảng nước sâu tại các cụm cảng Vũng Tàu, Đồng Nai và Thành phố Hồ Chí Minh.

Cải tạo nâng cấp và hoàn thành đưa vào cấp kỹ thuật các luồng tuyến vận tải thủy nội địa. Nâng cấp các cảng hàng không hiện có để đáp ứng nhu cầu trong từng thời kỳ; hoàn thành xây dựng và đưa vào khai thác giai đoạn 1 cảng hàng không quốc tế Long Thành.

Đến năm 2030, thỏa mãn được nhu cầu vận tải và dịch vụ của xã hội với chất lượng cao, đạt tiêu chuẩn quốc tế; cơ bản hoàn thiện và hiện đại hóa mạng lưới kết cấu hạ tầng giao thông; đồng thời tiếp tục phát triển các công trình kết cấu hạ tầng giao thông theo quy hoạch.

Trong Quy hoạch phát triển, tổ chức vận tải hợp lý trên một số hành lang chủ yếu gồm: Thành phố Hồ Chí Minh - phía Bắc là hành lang quốc gia, quốc tế đóng vai trò kết nối vùng với phía Bắc.

Hành lang thành phố Hồ Chí Minh - đồng bằng sông Cửu Long là hành lang vùng, quốc gia. Hành lang Thành phố Hồ Chí Minh-Bà Rịa-Vũng Tàu; Hồ Chí Minh-Lộc Ninh-Campuchia; Hồ Chí Minh-Mộc Bài-Campuchia; Hồ Chí Minh-Tây Nguyên.

Quy hoạch cũng đưa ra các giải pháp, chính sách chủ yếu nhằm phát triển vận tải, kết cấu hạ tầng giao thông như: Ưu tiên phát triển vận tải hành khách đô thị, đặc biệt là vận tải khối lượng lớn, đồng thời kiểm soát sự phát triển phương tiện cá nhân; Huy động tối đa mọi nguồn lực, chú trọng nguồn nội lực tạo điều kiện thuận lợi để thu hút vốn đầu tư trong và ngoài nước, từ nhiều thành phần kinh tế và dưới nhiều hình thức như: ngân sách (bao gồm cả ODA), phát hành trái phiếu, hợp tác công tư.

Giai đoạn đến năm 2015 tập trung đầu tư kết cấu hạ tầng giao thông, tăng khả năng liên kết vùng, liên kết giữa các phương thức vận tải và giải quyết tình trạng ùn tắc giao thông.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10/3/2011./.