Tỉnh Hưng Yên vừa quyết định phê duyệt quy hoạch Khu đại học Phố Hiến tỷ lệ 1/2000. Đây là khu đại học lớn của cả nước nhằm đáp ứng yêu cầu mở rộng quy mô và nâng cao chất lượng giáo dục đại học cho vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ và vùng Thủ đô Hà Nội, phù hợp với chiến lược phát triển giáo dục đào tạo và xu thế hội nhập quốc tế.

Khu đại học Phố Hiến được xây dựng tại địa bàn thành phố Hưng Yên và huyện Tiên Lữ. Quy mô nghiên cứu để lập quy hoạch có tổng diện tích là hơn 1.700ha; trong đó khoảng 700ha dành cho xây dựng các cơ sở giáo dục đào tạo, nghiên cứu phát triển với quy mô khoảng 80.000 sinh viên và 1.000 cán bộ, giảng viên của các cơ sở nghiên cứu phát triển khoa học công nghệ.

Ngoài ra, còn có 300ha đất đô thị với quy mô dân số khoảng 30.000 người; diện tích đất còn lại là các khu đất ở dân cư hiện hữu, đất cải tạo chỉnh trang khu dân cư hiện hữu.

Mục tiêu quy hoạch Khu đại học Phố Hiến nhằm cụ thể hóa điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Hưng Yên và cụ thể hóa đề án xây dựng Khu đại học này theo mô hình tổ hợp Đào tạo và Nghiên cứu-Phát triển đồng bộ và hiện đại; xác lập mô hình mới về tổ chức xây dựng, đầu tư các cơ sở giáo dục, nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ theo hướng tập trung gắn với hiện đại hóa các cơ sở giáo dục theo tiêu chuẩn khu vực và quốc tế; nghiên cứu giải pháp quy hoạch xây dựng và tổ chức không gian đô thị bảo đảm sự phát triển hài hòa cho khu đại học với các khu dân cư hiện hữu.

Khu đại học Phố Hiến hình thành sẽ góp phần vào việc phân bố mạng lưới trường đại học, cao đẳng vùng thủ đô Hà Nội, vùng đồng bằng sông Hồng, giãn bớt một số trường đại học, cao đẳng từ nội thành Hà Nội, tạo điều kiện mở rộng, cải tạo, đầu tư xây dựng mới cơ sở vật chất kỹ thuật của các trường đại học theo hướng chuẩn hóa.

Với Hưng Yên, Khu đại học Phố Hiến góp phần đẩy nhanh tiến trình đô thị hóa, thúc đẩy sự nghiệp công nghiệp hóa của tỉnh, để Hưng Yên trở thành tỉnh công nghiệp trước năm 2020./.