Ngày 28/12/2010, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 2376/QĐ-TTg phê duyệt Định hướng quy hoạch địa điểm lưu giữ, chôn cất chất thải phóng xạ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Theo Quy hoạch, giai đoạn từ năm 2011-2015, Nhà nước đầu tư, nâng cấp kho lưu giữ tạm thời chất thải phóng xạ hiện có; tập trung thu gom, quản lý các nguồn phóng xạ hoạt độ cao đã qua sử dụng.

Các tổ chức cơ sở ứng dụng bức xạ và đồng vị phóng xạ tự tổ chức kho lưu giữ chất thải phóng xạ hoạt độ thấp và trung bình, chu kỳ bán phân hủy ngắn. Tại khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ, tiến hành khảo sát kỹ thuật để đánh giá chi tiết và lựa chọn một địa điểm phù hợp nhất. Lập báo cáo đầu tư xây dựng khu lưu giữ, chôn cất chất thải phóng xạ quốc gia.

Giai đoạn từ năm 2015-2020, triển khai thực hiện dự án đầu tư xây dựng kho lưu giữ, chôn cất chất thải phóng xạ quốc gia đã được lựa chọn.

Giai đoạn từ năm 2020-2030, vận hành khi lưu giữ, chôn cất phóng xạ quốc gia hoạt độ thấp và trung bình, đáp ứng xử lý lượng chất phóng xạ phát sinh từ các nhà máy điện hạt nhân đầu tiên. Bên cạnh đó, tập trung quản lý nguồn phóng xạ đã qua sử dụng hoạt độ cao tại kho lưu giữ quốc gia.

Định hướng từ năm 2030-2050, vận hành kho lưu giữ, chôn cất chất thải phóng xạ quốc gia đối với chất thải phóng xạ hoạt độ thấp và trung bình, nguồn phóng xạ đã qua sử dụng, nghiên cứu, khảo sát vị trí chôn sâu vĩnh viễn chất thải hạt nhân và nguồn phóng xạ đã qua sử dụng có hoạt độ cao trong tầng cấu trúc địa chất thích hợp.

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

(TTXVN/Vietnam+)