Chiều 21/5, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đã tiếp ông John Wolf, Chủ tịch điều hành Quỹ học bổng Eisenhower Fellowship của Hoa Kỳ.

Tại buổi tiếp, giới thiệu về Quỹ học bổng Eisenhower Fellowship, Chủ tịch John Wolf bày tỏ mong muốn được mời các ứng viên đủ điều kiện ở Việt Nam tham gia chương trình dành cho khu vực Đông Nam Á của Quỹ.

Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải phát biểu hoan nghênh Quỹ học bổng Eisenhower Fellowship đã mở rộng chương trình tại Việt Nam và cho rằng, chương trình sẽ góp phần phát triển nguồn nhân lực, do đó Chính phủ Việt Nam tạo điều kiện tốt nhất cho việc triển khai trong tương lai.

Quỹ học bổng Eisenhower Fellowship được thành lập năm 1953 nhằm kỷ niệm sinh nhật đầu tiên tại Nhà Trắng của Tổng thống Hoa Kỳ Dwight Eisenhower. Quỹ học bổng Eisenhower Fellowship là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận.

Nguồn tài chính của Quỹ do các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp Hoa Kỳ đóng góp. Từ khi thành lập đến nay, Quỹ đã tài trợ trên 2.000 người thụ hưởng ở khoảng 100 quốc gia, trong đó ở Đông Nam Á là gần 200 người./.